EU-flaggor
Flaggar för möjliga böter. Foto: EU-kommissionen.

Sen lagstiftning kan ge Sverige böter

Den 18 april skulle Sverige senast ha infört EU:s nya upphandlingsdirektiv i svensk lagstiftning. Nu börjar EU-kommissionens process att granska Sveriges försening, vilket kan leda till böter.

Förenklingsutredningen Malmö

EU-kommissionens representation i Sverige har redan ställt frågor till finansdepartementet om hur det går med införandet av de nya upphandlingsdirektiven i svensk lagstiftning, med tanke på att de skulle ha varit införda senast den 18 april.

– Vi har frågat finansdepartementet om införandet och har fått till svar att departementet räknar med att få klart en proposition innan sommaruppehållet, säger Therese Domisch, pressekreterare vid EU-kommissionens representation.

Det rör sig dock inte om en formell granskning av Sverige:

– Vår kontakt med finansdepartementet är bara på det informella planet. Det är våra kollegor i Bryssel som arbetar med de formella processerna, säger Therese Domisch.

I Bryssel har man ännu inte inlett en formell granskning Sverige. Det finns också fler länder för kommissionen att hålla ögonen på. Av EU:s 28 medlemsländer är det bara sju som har meddelat kommissionen att direktiven är införda i den inhemska lagstiftningen. De sju länderna som var klara i tid  är Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Slovenien, Storbritannien och Ungern.

– Kommissionen räknar med att de övriga EU-länderna ökar sina ansträngningar och inför de nya upphandlingsreglerna i sin nationella lagstiftning så snart som möjligt, säger Maria Sarantopoulou, pressekreterare vid EU-kommissionen i Bryssel.

Att inte införa direktiven i tid kan innebära böter för Sverige, men det är en lång process dit. EU-kommissionen ber Sverige att förklara sig i flera omgångar. Om kommissionen inte är nöjd med svaren kan den dra landet inför domstol, vilket dock bara sker i 15 procent av fallen.

Men det hände till exempel 2013 när Sverige dömdes av EU-domstolen att betala tre miljoner euro (knappt 28 miljoner kronor) för att datalagringsdirektivet inte hade införts i svensk lagstiftning i tid. Om fördragsbrottet inte är åtgärdat när domen faller kan medlemslandet dömas till att betala ett bötesbelopp per dag tills brottet är åtgärdat. Det hände i december 2014 när Sverige inte hade uppfyllt det så kallade IPPC-direktivet (om miljöföroreningar). I det fallet var bötesbeloppet 4 000 euro (drygt 37 000 kronor) per dag.

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *