EU-flaggor
Flaggar för möjliga böter. Foto: EU-kommissionen.

Sen lagstiftning kan ge Sverige böter

Den 18 april skulle Sverige senast ha infört EU:s nya upphandlingsdirektiv i svensk lagstiftning. Nu börjar EU-kommissionens process att granska Sveriges försening, vilket kan leda till böter.

EU-kommissionens representation i Sverige har redan ställt frågor till finansdepartementet om hur det går med införandet av de nya upphandlingsdirektiven i svensk lagstiftning, med tanke på att de skulle ha varit införda senast den 18 april.

– Vi har frågat finansdepartementet om införandet och har fått till svar att departementet räknar med att få klart en proposition innan sommaruppehållet, säger Therese Domisch, pressekreterare vid EU-kommissionens representation.

Det rör sig dock inte om en formell granskning av Sverige:

– Vår kontakt med finansdepartementet är bara på det informella planet. Det är våra kollegor i Bryssel som arbetar med de formella processerna, säger Therese Domisch.

I Bryssel har man ännu inte inlett en formell granskning Sverige. Det finns också fler länder för kommissionen att hålla ögonen på. Av EU:s 28 medlemsländer är det bara sju som har meddelat kommissionen att direktiven är införda i den inhemska lagstiftningen. De sju länderna som var klara i tid  är Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Slovenien, Storbritannien och Ungern.

– Kommissionen räknar med att de övriga EU-länderna ökar sina ansträngningar och inför de nya upphandlingsreglerna i sin nationella lagstiftning så snart som möjligt, säger Maria Sarantopoulou, pressekreterare vid EU-kommissionen i Bryssel.

Att inte införa direktiven i tid kan innebära böter för Sverige, men det är en lång process dit. EU-kommissionen ber Sverige att förklara sig i flera omgångar. Om kommissionen inte är nöjd med svaren kan den dra landet inför domstol, vilket dock bara sker i 15 procent av fallen.

Men det hände till exempel 2013 när Sverige dömdes av EU-domstolen att betala tre miljoner euro (knappt 28 miljoner kronor) för att datalagringsdirektivet inte hade införts i svensk lagstiftning i tid. Om fördragsbrottet inte är åtgärdat när domen faller kan medlemslandet dömas till att betala ett bötesbelopp per dag tills brottet är åtgärdat. Det hände i december 2014 när Sverige inte hade uppfyllt det så kallade IPPC-direktivet (om miljöföroreningar). I det fallet var bötesbeloppet 4 000 euro (drygt 37 000 kronor) per dag.

Bo Nordlin
Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.
Konkurrensverket 4/7
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *