EU får nöja sig med mossig statistik

De upphandlingspliktiga inköpen uppgick under år 2016 till cirka 684 miljarder kronor. Den uppgiften lämnar Konkurrensverket till EU-kommissionen – och ber samtidigt om ursäkt för att uppgifterna inte är färskare än så.

De svenska upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2016 till 684 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av bruttonationalprodukten. Uppgiften kommer från den rapport som Konkurrensverket, i enlighet med upphandlingsdirektiven, har försett EU-kommissionen med.

Fast kommissionen bad egentligen data för fjolåret. Konkurrensverket ber om ursäkt och förklarar att det faktum att de flesta siffror är aningen mossiga beror på hur offentliga upphandlingar annonseras i Sverige.

Avsaknaden av en nationell svensk annonsdatabas beskrivs som problemet. Det faktum att upphandlingsannonser är en konkurrensutsatt marknad försvårar insamling av efterfrågad statistik.

Konkurrensverket skriver att en del av de siffror som efterfrågas i kommissionens rapportmall kommer att kunna lämnas om förslaget om en nationell statistikdatabas realiseras. Vissa uppgifter kommer dock inte kunna tas fram ens med denna statistikdatabas, då de förutsätter att lika omfattande uppgifter samlas in om samtliga direktupphandlingar (samtliga inköp från första kronan) som för annonserade upphandlingar över EU:s tröskelvärden.

Dagens Samhälle Insikt beräknar den offentliga affärens storlek till 878 miljarder kronor. I den siffran, som avser fjolåret, ingår eventuell moms och punktskatter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *