Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabis statistklag kan försenas. Foto: Anders Löwdin.

Statistikdatabas: kort tid till nyår

Kommer vi att ha en lag om upphandlingsstatistik vid årsskiftet? Regeringens tidplan har bedömts som snäv samtidigt som utredningen om vilka uppgifter som är lämpliga och möjliga att samla in inte ska vara klar förrän den sista februari nästa år.

Kunskap är avgörande för att kunna analysera, utvärdera och styra den offentliga upphandlingen. Civilminister Ardalan Shekarabi:

– Statistik behövs för att följa utvecklingen av den offentliga upphandlingen och för att kunna följa hur nationella upphandlingsstrategin tillämpas. Det handlar till exempel om att kunna säkerställa att miljömässiga och sociala krav i upphandlingarna efterföljs.

Statistikinsamling kompliceras av att upphandlingar i Sverige annonseras via flera olika kanaler. Regeringen vill därför se en nationell statistikdatabas.

Enligt förslaget till lag om upphandlingsstatistik från oktober i fjol skulle denna databas fyllas med uppgifter från annonsplatser som E-avrop, Kommers, Mercell och Tendsign. Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har dessa företag ställt sig positiva till att dela med sig.

När många trodde att frågan var i hamn kommer nu ett utredningsuppdrag. Regeringen vill att Upphandlingsmyndigheten ska genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter som är lämpliga och möjliga att samla in.

Upphandlingsmyndigheten ombeds att tillsammans med bland annat Konkurrensverket undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som staten behöver för analyser. Dessutom önskas beslutsunderlag kring hur de bör samlas in med hänsyn till myndigheternas förutsättningar vad gäller resurser, ekonomisystem, grad av digitalisering och inköpsvolymer.

Den nya lagen om upphandlingsstatistik skulle enligt förslaget (Ds 2017:48) träda i kraft den 1 januari 2019. Att utredningsuppdraget ska redovisas först den 28 februari nästa år tyder på förseningar.

Konkurrensverket har i sitt remissvar också pekat på att tidplanen är alltför snäv. Enligt verket kan heller inte hela förslaget träda i kraft vid samma tidpunkt. Detta eftersom det tar tid att licensiera de företag som ska mata in uppgifter i statistikdatabasen och skapa de kopplingar som krävs mellan systemen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *