Konferens • 10 oktober • Stockholm


Rättspraxis inom offentlig upphandling utvecklas  kontinuerligt. Svenska kammarrätter producerar 350 nya domar inom området per år. Till det kommer en handfull domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Praxisdagen den 10 oktober är ett enkelt och tidseffektivt sätt att hålla dig uppdaterad om hur praxis har utvecklats inom rättsområdet. Under dagen får du ta del av analyser av aktuella och betydelsefulla rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av den nya rättspraxis som tar form.

Dagen består av tio programpunkter där olika aspekter av den nya rättspraxisen lyfts fram. Total står ett dussin välrenommerade advokater och jurister på talarlistan för en verkligt faktafylld konferens.

Praxisdagen är till nytta både för upphandlande myndigheter och enheter samt för företag som säljer till offentlig sektor.

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 10 oktober 2019
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.30 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30)

Ordinarie pris: 4 950 kr exkl. moms
Boka tidigt-pris: 3 950 kr exkl. moms
Anmäl dig tidigt och spara 1 000 kr exkl. moms. Gäller ett begränsat antal platser, dock längst till den 31 augusti.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


Program för dagen

  • Nya rättsfall efter golvprisdomen definierar vilka möjligheter upphandlare har att styra priserna
  • När blir ett avtal ramavtal
  • Så tolkar domstolarna den klassiska formuleringen ”… eller likvärdig”
  • Skadestånd för rättegångskostnader vid överprövningar
  • Vilka särskilda skäl accepterar domstolarna

Programmet uppdateras löpande.


Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se