Konferens • 10 oktober • Stockholm

Rättspraxis inom offentlig upphandling utvecklas  kontinuerligt. Svenska kammarrätter producerar 350 nya domar inom området per år. Till det kommer en handfull domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Praxisdagen den 10 oktober är ett enkelt och tidseffektivt sätt att hålla dig uppdaterad om hur praxis har utvecklats inom rättsområdet. Under dagen får du ta del av analyser av aktuella och betydelsefulla rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av den nya rättspraxis som tar form.

Dagen består av tio programpunkter där olika aspekter av den nya rättspraxisen lyfts fram. Total står ett dussin välrenommerade advokater och jurister på talarlistan för en verkligt faktafylld konferens.

Praxisdagen är till nytta både för upphandlande myndigheter och enheter samt för företag som säljer till offentlig sektor.

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 10 oktober 2019
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.30 med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30. Registreringen öppnar kl. 8.30 och då serveras frukost med kaffe och macka.

Pris: 4 950 kr exkl. moms
I priset ingår enklare frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Praxisdagen hålls även i Malmö den 14 november. Läs mer om den konferensen här.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


Program för dagen

Kl. 9.30
När gäller hyresundantaget?
Gränsdragningen mellan hyra av en lokal (hyresundantaget) och en byggentreprenad som ska upphandlas är en komplex juridisk fråga. Under detta pass analyseras nya domar från våren 2019 och sätts i ljuset av EU-domstolens praxis och tidigare svensk rättspraxis.
Per-Ola Bergqvist, advokat, Foyen

Att avbryta en upphandling
Enligt den senaste statistiken avbryts mer än var åttonde upphandling. Under de senaste sex åren har andelen ökat med nästan 50 procent. Ny praxis klargör under vilka omständigheter upphandlingar får avbrytas och vilka konsekvenserna blir.
Charlotta Strengberg, jurist och upphandlingskonsult, Colligio

Kl. 10.40-11.10 Kaffe

”… eller likvärdigt”
Vilka konsekvenser innebär det klassiska tillägget ”…eller likvärdigt”. Vad är likvärdigt? När och hur ska det visas att det som offereras är likvärdigt. Den vägledning som EU-domstolen och svenska kammarrätter ger analyseras.
John Hane, advokat, Foyen

När blir avtalet ett ramavtal och när kan ramavtalet löpa längre än fyra år?
När övergår ett avtal till att bli ett ramavtal? Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? Frågorna besvaras via analyser av domar.
Sara Fogelberg och Kaisa Adlercreutz, advokater, Front Advokater

Kl. 12.30-13.30 Lunch

Så får priset styras i upphandlingar
Efter HFD:s golvprisdom från juni 2018 har det kommit flera kammarrättsdomar kring möjligheterna för upphandlare att styra priserna i anbud, även på att andra sätt än rena golvpriser. Här ges en analys av det aktuella rättsläget.
Liselott Fröstad, advokat, AG Advokat

Utvärdera med subjektiva bedömningar – vad är tillåtet
Färska domar från kammarrätterna visar hur långt det är möjligt att vara subjektiv i utvärderingen av anbud.
Carl Norén, advokat, Kastell

Kl. 14.50-15.20 Kaffe

Ramavtal: Nya krav på volymer och köp utanför varukorgen
Nya domar klargör viktiga aspekter av ramavtal. EU-rätten vägleder kring att uppskatta volymer i ramavtal och kammarrättsdomar kring köp av produkter som inte direkt är angivna i ramavtalets varukorg.
Viktoria Edelman, advokat, AG Advokat

Skadestånd för processkostnader i förvaltningsdomstol – hur ser nuläget ut?
Spelplanen för när en leverantör kan ha rätt till skadestånd för processkostnader i förvaltningsdomstol är föränderlig. Aktuell rättspraxis redovisas och kommenteras.
Johan Lidén, advokat, och Erik Sjöberg, biträdande jurist, Front Advokater

Kl. 16.30-17.30
Afterwork med talare, deltagare och utställare

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.


Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se