Konferens • 24 oktober • Stockholm


Rättspraxis utvecklas snabbt. På Praxisdagen den 24 oktober får du en total uppdatering om senaste praxis inom offentlig upphandling – något som är extra viktigt nu när nya lagar gäller. Erfarna jurister går igenom de senaste rättsfallen och kommenterar vilka konsekvenser de får för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

 

Bo NordlinHelena Rosén Andersson

 

Det händer mycket inom rättstillämpningen för offentlig upphandling. Tre nya lagar gäller sedan 1 januari 2017, lagar som domstolarna nu har börjat tolka i takt med att upphandlingar gjorda enligt de nya lagarna börjar överprövas. Varje år faller dessutom i runda tal 350 kammarrättsdomar som rör offentlig upphandling. Till det kommer en handfull avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Den 24 oktober får du en intensiv heldag fylld med analyser av senaste rättspraxis inom offentlig upphandling. Praxisdagen är interaktiv där enda syftet är att ge dig den information du behöver. Ställ dina konkreta frågor till den erfarna juristpanelen som avslutar dagen i en egen programpunkt.

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 24 oktober 2018
Plats: Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm (Gå in via  entrén till Berns hotel)
Tid: kl. 9.30-16.30 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30)

Pris: 3 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 400 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Program för dagen

08.30 Registreringen öppnar
Enklare frukost serveras.
09.30 Välkomna. Konferensen startar
Dagens moderator, Bo Nordlin, hälsar välkommen och drar igång konferensen.
Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet
Bo Nordlin
Högsta förvaltningsdomstolen från insidan
Hur fungerar Sveriges högsta dömande instans? Vad krävs för att få prövningstillstånd? Varför gör Högsta förvaltningsdomstolen inte bredare bedömningar?
Helena Rosén Andersson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Helena Rosén Andersson
Trender och tendenser: Så har praxis förändrats under året
På Inköpsrådets Domstolskoll kommenterar Anna Ulfsdotter Forssell varenda dom på upphandlingsområdet från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Det ger henne en unik överblick och bild av hur rättsläget utvecklas.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi
Anna Ulfsdotter Forssell
Uteslutning av leverantörer i offentlig upphandling
Praxis har utvecklats kring när leverantörer kan uteslutas från en offentlig upphandling. Här fokuseras på möjligheterna för fakultativ (frivillig) uteslutning av leverantörer som har begått konkurrensbrott eller misskött tidigare avtal (avtalsbrott).
Olof Larsberger, advokat, Kastell
Olof Larsberger
11.15 Kaffe
11.45 Onormalt låga anbud och golvpriser
När måste upphandlarna ingripa och begära förklaring av låga anbud? Vilka förklaringar är acceptabla? Hur bedömer domstolarna upphandlarnas motmedel mot låga anbud? och taktiska anbudspriser?
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi
Anna Ulfsdotter Forssell
Komplettera och rätta anbud samt ändra upphandlingsdokument
Hur stora ändringar accepterar domstolarna? Var går gränsen mellan en tillåten och en otillåten komplettering?
Sara Fogelberg och Johan Lidén, advokater, Front Advokater.
Sara Karlsson, Johan Liden
12.50 Lunch
13.50 Hur mycket kan avtalet ändras?
Var går gränsen för att ändringar i ett upphandlat avtal är så pass stora att det ändrade avtalet blir en otillåten direktupphandling.
Hampus Stefansson och Mikaela Andersson, jurister, Delphi
Hampus Stefansson och Mikaela Andersson
När varor och tjänster blir av samma slag
"Samma slag" är en viktig skiljelinje för när en direktupphandling är tillåten respektive otillåten. Nya rättsfall gör det enklare att ringa in vilka varor och tjänster som är av samma slag.
Carl Norén, advokat, Kastell
Carl Norén
15.00 Kaffe
15.30 Referenser - när, var, hur?
Att använda referenser i någon del av upphandlingen är vanligt, men innehåller också en del fallgropar. Uteslutning, utvärdering och kvalificering har olika förutsättningar för referenser. Och hur är det med egna referenser eller att byta ut uppgivna referenser?
Viktoria Edelman, advokat, AG Advokat
Viktoria Edelman
Skadestånd
Antalet skadeståndsanspråk som en följd av påstådda i brister vid offentlig upphandling ökar. Vad krävs för att skaderekvisitet ska vara uppfyllt? Genomgång av relevant praxis från EU-domstolen och de svenska domstolarna.
Kaisa Adlercreutz, advokat, Front advokater
Kaisa Adlercreutz
16.30 Programmet slut för dagen. Mingel med talare och deltagare
Stanna gärna kvar för en stunds mingel. Vin, öl och alkoholfria alternativ serveras.

Programmet är preliminärt och kommer att kompletteras.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se