Konferens • 24 oktober • Stockholm


Rättspraxis utvecklas snabbt. På Praxisdagen den 24 oktober får du effektivt en total uppdatering om den senaste praxisen inom offentlig upphandling – något som är extra viktigt nu när nya lagar gäller. Erfarna jurister går igenom de senaste rättsfallen och kommenterar vilka konsekvenser de får för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

 

 

Det händer mycket inom rättstillämpningen för offentlig upphandling. Tre nya lagar gäller sedan 1 januari 2017, lagar som domstolarna nu har börjat tolka i takt med att upphandlingar gjorda enligt de nya lagarna börjar överprövas. Varje år faller dessutom i runda tal 350 kammarrättsdomar som rör offentlig upphandling. Till det kommer en handfull avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Den 24 oktober får du en intensiv heldag fylld med analyser av senaste rättspraxis inom offentlig upphandling. Praxisdagen är interaktiv där enda syftet är att ge dig den information du behöver. Ställ dina konkreta frågor till den erfarna juristpanelen som avslutar dagen i en egen programpunkt.

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 24 oktober 2018
Plats: China Teatern och Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.30 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30)

Pris: 3 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 400 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Program för dagen

08.30 Registreringen öppnar
Enklare frukost serveras.
09.30 Välkomna. Konferensen startar
Dagens moderator, Bo Nordlin, hälsar välkommen och drar igång konferensen.
Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet
09.40 Högsta förvaltningsdomstolen från insidan
Hur fungerar Sveriges högsta dömande instans? Vad krävs för att få prövningstillstånd? Varför gör Högsta förvaltningsdomstolen inte bredare bedömningar?
Helen Rosén Andersson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
10.10 Trender och tendenser: Så har praxis förändrats under året
10.40 Starkare medel att utesluta leverantörer
De nya upphandlingslagarna ger upphandlare större möjligheter att utesluta leverantörer som har misslyckats i tidigare avtal med andra offentliga kunder.
11.15 Kaffe
11.45 Onormalt låga anbud och golvpriser
Onormalt låga anbud regleras hårdare i nya LOU/LUF. Numera är upphandlande myndigheter och enheter skyldiga att agera vid onormalt låga anbud.
12.15 Komplettera och rätta anbud samt ändra upphandlingsdokument
Hur stora ändringar accepterar domstolarna? Var går gränsen mellan en tillåten och en otillåten komplettering?
12.50 Lunch
13.50 Hur mycket kan avtalet ändras?
Nya lagen gör det tydligare hur ett förfrågningsunderlag får ändras under upphandlingen och vad som får ändras i ett upphandlat avtal.
14.20 När varor och tjänster blir av samma slag
"Samma slag" är en viktig skiljelinje för när en direktupphandling är tillåten respektive otillåten. Nya rättsfall gör det enklare att ringa in vilka varor och tjänster som är av samma slag.
15.00 Kaffe
15.30 Referenser - när, var, hur?
Att använda referenser i någon del av upphandlingen är vanligt, men innehåller också en del fallgropar. Uteslutning, utvärdering och kvalificering har olika förutsättningar för referenser. Och hur är det med egna referenser eller att byta ut uppgivna referenser?
16.00 Frågestund: Dina frågor om praxis besvaras av juristerna
16.30 Programmet slut för dagen. Mingel med talare och deltagare
Stanna gärna kvar för en stunds mingel. Vin, öl och alkoholfria alternativ
serveras.

Programmet är preliminärt och kommer att kompletteras.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se