Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson värnar marknadskrafterna. Foto: Mikael Lundgren.

Ingen extrasatsning på utbildning

Studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov styr behovet av högre utbildning inom området offentlig upphandling. Det slår regeringen fast och lägger planeringsansvaret på lärosätena för att slippa satsa extra.

IKEA

Maria Plass ställde innan jul skriftlig fråga till Helene Hellmark Knutsson. Den moderata riksdagsledamoten ville veta vad regeringen tänker göra för att förbättra utbildning och forskning kring upphandling på akademisk nivå.

Svaret från ministern för högre utbildning och forskning är: inte värst vidare mycket.

I sitt skriftliga frågesvar slår Helene Hellmark Knutsson fast att universitet och högskolor själva bär det huvudsakliga ansvaret för att planera och dimensionera sina utbildningar.

– Planeringen av utbildningsutbudet ska ske utifrån bland annat studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Regeringen anser dock att det är viktigt att det finns en välfungerande dialog och samverkan med arbetsmarknaden och kommande arbetsgivare i planeringen av utbildningsplatser. För forskningen noterar hon grundprincipen som är att den ska vara fri, alltså att forskarna själva väljer forskningsämne och inriktning.

– Det är därmed främst upp till universitet och högskolor att avgöra i vilken omfattning forskning och utbildning inom upphandlingsområdet ska bedrivas.

Helene Hellmark Knutsson lyfter fram den förordningsändring som innebär en utvidgning av den uppdragsutbildning som statliga universitet och högskolor kan ge. Från och med halvårsskiftet i fjol är det fritt fram för juridiska personer att av arbetsmarknadsskäl köpa uppdragsutbildning, exempelvis vid omställning eller fort- och vidareutbildningsinsatser.

– Både privata och offentliga arbetsgivare har alltså möjlighet att köpa skräddarsydda kurser för sina anställda om till exempel upphandling inom ramen för denna förordning.

Linköpings universitet hörsammade civilminister Ardalan Shekarabis utmaning i Almedalen 2017 till akademin om att inkomma med förslag kring en högre utbildning inom offentlig upphandling. Fast det initiativet har regeringen ännu inte besvarat.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *