Maria Plass
Maria Plass undrar vad regeringen gör. Foto: Emilia Öije.

Dags för upphandling på högskolenivå

EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att professionalisera upphandling genom stärkt utbildning och karriärplanering. Riksdagsledamoten Maria Plass är nyfiken på vad regeringen gör rent praktiskt.

IKEA

Som Inköpsrådet kunnat rapportera diskuteras frågor om kompetensförsörjning och utbildning flitigt i vårt västra grannland Norge. Anskaffelsesakademiet är en kompetenshöjande satsning som backas upp av såväl myndigheter som högskolor.

Det norska initiativet föranleder nu den moderata riksdagsledamoten Maria Plass att ställa en skriftlig fråga till Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning:

– Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att forskning och utbildning inom upphandlingsområdet ska komma på plats på akademisk nivå?

Maria Plass noterar att det idag finns det kortare kurser som vänder sig till personer inom ramen för yrkesrollen offentlig upphandlare:

– Men det behövs även specialinriktning inom existerande universitets- och högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området.

Hon ser många anledningar till att se över hur fler kan skaffa god utbildning inom upphandlingsområdet. Detta eftersom varor och tjänster för stora belopp upphandlas och att det finns behov av att på bred front ytterligare förstärka upphandlingskompetensen hos många myndigheter.

Förbättrad europeisk upphandling ligger även EU-kommissionen varmt om hjärtat. I oktober publicerades ett ”soft law-paket” i syfte att uppnå bättre valuta för skattebetalarnas pengar.

En professionalisering av offentliga upphandlare förs fram som en viktig åtgärd. Det handlar om att vässa yrkesmässiga kunskaper, färdigheter och erfarenheter hos de personer som deltar i upphandlingsprocessen.

Rekommendationen till Sverige och andra medlemsländer är att förbättra utbildning och karriärplanering för verksamma inom upphandling. Rent praktiskt innebär detta insatser för att utveckla och/eller stödja utarbetande av ett grundutbildningsutbud på högskole- och doktorandnivå samt annan yrkesutbildning på grundnivå.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *