Steffen Sutorius
Steffen Sutorius tror på upphandlingsakademin. Foto: Difi.

Lyfter upphandling till akademisk nivå

I Norge tas krafttag för att förbättra möjligheterna till såväl utbildning som forskning inom upphandlingsområdet. Anskaffelsesakademiet lyfter frågan till akademisk nivå.

Easyfairs period 1

Genom åren har frågan om högskoleutbildning för upphandlare lyfts i flera omgångar. Under höstens allmänna motionstid föreslog exempelvis Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson att regeringen borde se över möjligheten att införa upphandling som en specialinriktning inom för området relevanta högskoleutbildningar.

Kompetensförsörjning och utbildning är frågor som har diskuterats flitigt också i Norge. Vårt västra grannland står nu inför en offensiv högskolesatsning inom upphandlingsområdet.

Syftet med nybildade Anskaffelsesakademiet är att stärka kunskapsutvecklingen inom upphandlingsområdet. Utöver att organisera utbildning på akademisk nivå planeras det för 12-15 doktorander som ska bedriva forskning på området.

– Förstärkt kompetens inom offentlig upphandling bäddar för besparingar genom effektivare inköp, färre inställda och förbättrad behovstäckning, säger Steffen Sutorius, direktör för Direktoratet for forvaltning og IKT, förkortat Difi.

Idén till Anskaffelsesakademiet kommer från Difi, dit den relativt färska norska statliga inköpscentralen hör rent organisatoriskt. Initiativet har på kort tid fått mycket brett stöd från organisations- och högskolehåll.

Kjetil Istad, vd för Sykehusinnkjøp HF, gläds över att få vara med vid etableringen:

– Ett samarbete som riktar sig mot kärnan av vår verksamhet.

Till dem som nu samarbetar för bättre upphandlingsutbildning hör Høgskolen i Molde, Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet, Norges Handelshøyskole och Universitetet i Oslo. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) stöttar ekonomsikt och liknande tongångar hörs från exempelvis LO och Virke KS.

– Akademin har en viktig uppgift att fylla även för att stimulera andra viktiga mål som innovation och affärsutveckling samt det gröna skiftet och åtgärder mot social dumpning, menar Steffen Sutorius.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *