Lediga jobb

Inköpare till Sveaskog
Sala kommun söker Inköpare
Upphandlare till Sala kommun
Upphandlare till Solna stad
Entreprenad­upp­hand­lare till Region­fastig­heters upp­hand­lings­enhet i Lund
Upphandlare till Stenungsunds kommun
Nya sedlar

Nu startar lönekartläggningen

Snart är det dags för Inköpsrådets årliga lönekartIäggning, som ger den mest heltäckande bilden av löneläget för dem som jobbar med inköp och upphandling. I år kan du påverka vilka uppgifter Inköpsrådet samlar in och vilka frågor vi kan besvara med enkäten. Ta del av Inköpsrådets RFI för årets löneenkät.Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg