Taxameter för allmänna handlingar

Den invanda betalningsmodellen, per sida, för kopior av domstolsbeslut håller inte för evigt. Vid omfattande beställningar kan tidsbaserad avgift bli aktuell samtidigt som en statlig utredning föreslår förskottsbetalning.

IKEA

Tillgången till allmänna handlingar är avgörande insynen inom offentlig upphandling. Normalt tar exempelvis domstolar betalt per kopia som begärs ut.

Att få en ordinär dom per e-post eller på papper brukar som regel vara kostnadsfritt för beställaren. För tjockare dokument har domstolen rätt att, allt enligt schablonen i avgiftsförordningen, ta ut en avgift per kopia. Samma sak om leveransen sker på usb-minne eller cd-skiva.

Ett färskt JK-beslut öppnar nu för ökad användning av avgifter som istället bygger på myndighetens beräknade tidsåtgång. Detta under förutsättning att särskilda skäl föreligger.

Jönköpings tingsrätt har anmälts till Justitiekanslern för att vid omfattande beställningar, sådana som kräver arbete utöver det vanliga, velat ha 500 kronor i timmen. Debitering har skett enligt Domstolsverkets riktlinjer med 125 kronor per påbörjad kvart.

Justitiekanslern ser inget fel i detta. Bedömningen är att myndigheter får göra undantag från ”ordinarie taxa” om det handlar om omfattande beställningar. I det begreppet ingår uttag som innebär ett betydande merarbete som inte kan hanteras inom personalens ordinarie arbetstid eller utan extra personal.

Okynnesbeställningar av allmänna handlingar har utretts av en statlig utredning. I höstas kom förslaget att myndigheter under speciella förutsättningar ska kunna ta ut kopiekostnaden i förskott – detta eftersom en hel del fakturor förblir obetalda.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *