Anders Asplund
Anders Asplund sliter med frågan om vad som ska gälla härnäst. Foto: CA Studio.

Nu kommer svaret om vad som gäller från den 18 april

Trots att svensk upphandlingslagstiftning inte ändras förrän till årsskiftet gäller delar av de nya EU-direktiven från och med den 18 april. Det här gör Upphandlingsmyndigheten för att förenkla upphandlarens vardag.

Kommentus metodhandboken

Från och med den 18 april börjar vissa delar av de nya EU-direktiven om offentlig upphandling att gälla även i Sverige, trots att svensk lagstiftning ännu inte har ändrats. Det skapar problem för framför allt upphandlare, som får dubbla regelverk att ta hänsyn till. Det är inte heller självklart vilka delar av direktiven som får effekt redan den 18 april.

Detta problem vill Upphandlingsmyndigheten minimera.  Strax efter att beskedet om förseningen för den svenska lagstiftningen kom den 13 januari började Upphandlingsmyndigheten att utreda vilka konsekvenser förseningen får.

– Det är en komplicerad fråga. Förutom jag själv arbetar tre jurister med det här just nu, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Målet är att kunna presentera information eller en vägledning senast under nästa vecka, men arbetet är ännu inte klart. Det är ännu under beredning och ska senare föredras för myndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist. Det är hon som sedan fattar det formella beslutet om vad som ska publiceras.

– Det beslutet är ännu inte fattat, poängterar Anders Asplund som inte vill föregripa beslutet.

Han är därför svävande om vad informationen eller vägledningen kommer att innehålla:

– Vår plan är att beskriva vad som menas med direkt och indirekt effekt av de nya EU-direktiven och möjligtvis också vad som gäller i några specifika fall.

Informationen eller vägledningen kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbsida. Målet är alltså att det ska ske senast den 15 april.

I väntan på att Upphandlingsmyndigheten kan du, redan nu, här på Inköpsrådet läsa Fredrik Linders analys av direkt effekt av de nya direktiven.

Kommentus metodhandboken
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *