Erika Hanses
Erika Hanses och hennes kolleger har svar på dina frågor. Foto Upphandlingsmyndigheten.

Kunskapsbank med två tusen kloka svar

Mer än 2 000 besvarade frågor på ett och ett halvt år. Upphandlingsmyndighetens Frågeportal har stigit fram som ett mycket populärt forum för såväl inköpare som leverantörer.

IKEA

Upphandlingsmyndighetens Frågeportal, som startade hösten 2016, är en del av myndighetens frågeservice som tillhandahålls via webb och telefon. Sedan starten har det publicerats inte färre än 1 088 separata trådar i Frågeportalen.

I takt med att svaren på olika upphandlingsrelaterade frågor blir allt fler ökar tjänstens nytta.

Som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndighetens kundenhet hör Erika Hanses till de experter som besvarar frågorna. Hon berättar att vissa trådar innehåller följdfrågor och kommentarer från andra, vilket innebär att det totala antalet inkomna frågor är större än antalet trådar:

– Sedan frågeportalen startade i slutet av augusti år 2016 har vi besvarat drygt 2000 frågor.

Hur stort är inflödet?

– Det varierar, men i snitt har vi fått in 125 frågor i månaden sedan starten. Det senaste halvåret har vi sett en viss ökning.

Upphandlingsmyndighetens kundbehovsanalys ger vid handen att frågeportalen är uppskattad.

– I och med att våra kunder kan lyfta och diskutera olika frågor samt själva, när som helst på dygnet, gå in och tillgodogöra sig information är detta ett bra komplement till vår telefonservice.

Erika Hanses poängterar att denna nätbaserade tjänst är dubbelt viktig:

– Den ger en uppfattning om vilka frågor som kan behöva prioriteras i vår övriga verksamhet när vi tar fram olika typer av stöd.

Målsättningen är att frågeportalen ska vara ett levande forum där alla som berörs av upphandlingslagstiftningen ska kunna ställa frågor och kommentera andras inlägg. På frågan om det finns tankar kring vidareutveckling svarar hon:

– Vi siktar på att erbjuda ett stöd i framkant. Det innebär att vi konstant tittar på vilka kanaler som vi kan använda för att bli mer lättillgängliga för våra kunder utifrån deras behov.

Portalen syftar till att ge stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter.  Rådgivningen är generell, vilket innebär att myndigheten exempelvis inte granskar enskilda upphandlingsdokument.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Kunskapsbank med två tusen kloka svar

  1. Faktum är att Erika är nyanställd. De personer som har bidragit mest i detta arbete är väldigt kompetenta. En av dem sagt upp sig och fem andra har tagit tjänstledigt i protest mot fel ledarskap både mot cheferna och Generaldirektören.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *