Försening för nya LOU och LUF

Nya LOU och LUF måste införas senast 18 april 2016, annars hotar mångmiljonböter. Nu ser det ut att bli förseningar.


Senast den 18 april 2016 ska de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner införas i svensk lagstiftning. Vid försening kan EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen, som i sin tur kan döma Sverige för fördragsbrott och utkräva böter.

Det hände till exempel 2013 när Sverige dömdes att betala tre miljoner euro (knappt 28 miljoner kronor) för att datalagringsdirektiven inte hade införts i svensk lagstiftning i tid. Om fördragsbrottet inte är åtgärdat när domen faller kan Sverige dömas till att betala ett bötesbelopp per dag tills brottet är åtgärdat. Det hände i december 2014 när Sverige inte hade uppfyllt IPPC-direktiv. I det fallet var bötesbeloppet 4 000 euro (drygt 37 000 kronor) per dag.

Det börjar bli knappt om tid för regeringen att hinna med. Regeringen lämnade den 4 juni över sitt förslag till ny LOU och LUF till Lagrådet för granskning. Lagrådet arbetar oberoende av regeringen och ska se till att förslaget inte strider mot andra lagar och att lagtexten är klar och tydlig. Än så än länge har Lagrådet inte levererat sina synpunkter på regeringens lagförslag:

– Det är svårt att ge ett exakt svar på när Lagrådets yttrande kommer att avges men det blir troligtvis någon gång under januari månad 2016, skriver Vesna Grimani Krstic, sekreterare vid Lagrådet, i ett mejl till Inköpsrådet (inget släktskap föreligger).

När väl Lagrådet kommer med sina synpunkter måste tjänstemännen på finansdepartementet sätta sig in i dem och överväga korrigeringar av det ursprungliga förslaget. Hur omfattande det arbetet blir beror förstås på hur omfattande Lagrådets synpunkter blir. Med tanke på att förslaget består av 280 sidor lagtext är det risk för att det kan bli ett stort arbete.

När finansdepartementet väl är färdigt finns det en proposition som lämnas över till riksdagen och i första hand utskottet för diskussion och behandling. Först därefter kan propositionen gå till omröstning i riksdagen.

Vid förra införandet av nya EU-direktiv om upphandling dröjde det nästan ett år från Lagrådets yttrande till att lagen trädde i kraft. Lagrådet kom med sitt yttrande den 7 februari 2007. Propositionen lämnades över den 7 juni 2007 och den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2008.

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *