Domstolsschabbel: inte första gången

Administrativt slarv vid domstolarna är ingen engångsföreteelse. Justitiekanslern gav nyligen ett företag skadestånd för samma typ av försumlighet som Form & Miljö råkade ut för.

Inköpsrådet har tidigare berättat om överprövningsslarv vid förvaltningsrätten i Stockholm. Genom att inte omedelbart skicka Form & Miljös ansökan vidare har domstolen hindrat företaget från att få en förnyad konkurrensutsättning av skolmöbler prövad i kammarrätten.

Nu visar det sig att slarvet inte var någon engångsföreteelse. Justitiekanslern fattade i juli beslut om skadestånd och ersättning för ombudskostnader till Linguacom i ett liknande fall.

Linguacom överklagade en samordnad upphandling av tolkförmedlingstjänster som genomfördes av Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Företaget yrkade liksom Form & Miljö på interimistiskt beslut, det vill säga att kammarrätten skulle besluta att kommunerna inte fick ingå avtal innan något annat hade bestämts.

Överklagandet e-postades till förvaltningsrätten den 28 januari 2016 klockan 10.45. Bolaget fick omedelbart en bekräftelse på att överklagandet hade mottagits.

Därefter går det snett i rutinerna mellan förvaltningsrätt och kammarrätt. Överklagandet kom till kammarrätten först den 1 februari – och samma dag avskrevs klagomålet eftersom kommunerna den dagen ingått avtal.

Normal rutin för förvaltningsrätten vid överklaganden i upphandlingsmål som innehåller yrkanden om interimistiska beslut är att mejla kammarrätten. Själva akterna skickas sedan över via en daglig biltransport.

Det betyder att kammarrätten borde ha fått besked samma dag – och haft materialet den 29 februari. Varför mejlet aldrig sändes och biltransporten försenades kan varken  kammarrätt eller förvaltningsrätt svara på.

Justitiekanslern slår i sin utredning fast att det exakta händelseförloppet saknar egentlig betydelse ur skadeståndsrättslig synpunkt. Detta eftersom staten har ett kumulerat ansvar.

Klart är att Linguacoms överklagande inte kunde prövas av kammarrätten som en följd av den bristfälliga hanteringen. JK prutar dock företagets skadeståndsbegäran. Bedömningen är att ombudskostnaderna i förvaltningsrätten inte kan godtas eftersom bolaget under alla omständigheter hade haft dessa kostnader.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *