Lars Hall
Lars Hall är inte glad på förvaltningsrätten. Foto: Form & Miljö.

Domstol slarvar bort överprövning

Förvaltningsrätten skickade inte överklagandet vidare till kammarrätten. Avtal hann skrivas och Form & Miljö hindras därmed från sin rätt att få sin sak prövad.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 20 maj Form & Miljös ansökan om överprövning i en förnyad konkurrensutsättning av skolmöbler på SKI:s ramavtal. Den 30 maj, innan klockan tolv på avtalsspärrens sista dag, överklagade bolaget det beslutet till förvaltningsrätten.

– Vi yrkade att kammarrätten interimistiskt skulle besluta att upphandlingen inte fick avslutas förrän ärendet i sak avgjorts vid kammarrätten, säger Lars Hall, vd för Form & Miljö, som berättar att domstolen dessutom bekräftade att överprövningen kommit in.

Det är nu som förvaltningsrätten slarvar. Överklagandet skickades till kammarrätten först den 31 maj – och då var det för sent. Stockholms stads utbildningsnämnd sluter samma dag avtal med AJ Produkter.

Christian Groth, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, beklagar och berättar att anledningen har varit den mänskliga faktorn:

– Den medarbetare som har tagit emot överklagandet har försummat att följa rutinen.

Enligt förvaltningsrättens interna rutiner för handläggning av mål enligt LOU ska överklaganden alltid vidarebefordras direkt till kammarrätten via e-post. I det aktuella målet har så inte skett.

Vilka rutiner har ni för att säkerställa att denna typ av kommunikation mellan domstolar ska fungera?

– Vid kanslimöten och andra arbetsmöten tas återkommande upp vikten av att våra handläggningsrutiner följs till punkt och pricka.

Enligt 16 kap. 6 § andra stycket LOU kunde kammarrätten inte pröva Form & Miljös ansökan och målet avskrevs.

– Jag kan inte se att Form & Miljö kan få sin sak prövad i högre instans, bekräftar Christian Groth.

Lars Hall är, inte oväntat, kritisk:

– Ur ett rättssäkerhets- och samhällsperspektiv är det ytterst olyckligt att man inte kan lita på rättsväsendet, suckar han. För oss är det ”bara” en ekonomisk fråga, men nästa gång kan det ju vara en fråga om liv och död.

Det finns i och för sig en möjlighet att vända sig till Justitiekanslern. Här prövas yrkanden om skadestånd mot staten på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Kommer ni att dra frågan dit?

– Det är tveksamt, säger Lars Hall. Även om vi är mycket besvikna över att det kan gå till så här kostar en sådan process både tid och pengar.

Bakgrunden till Form & Miljös överprövning var att AJ Produkter inför den förnyade konkurrensutsättningen lagt till sju produkter som inte fanns i bruttoprislistan som lämnades med bolagets grundläggande anbud. Som förvaltningsrätten konstaterar i sin dom tillåter avtalet dock sortimentstillägg.

Det omtvistade är att de sju produkterna finns i Form & Miljös sortiment – och något avtal som tillåter AJ Produkter att sälja dem finns inte. När Stockholms stad frågar leverantören om detta blir svaret att de visst kan leverera dem.

– Med det beskedet nöjer sig både kommun och domstol, konstaterar Lars Hall som tycker att köparens undersökningsplikt borde gå djupare än så.

Förutom att förvaltningsrätten fråntar Form & Miljö företagets rättigheter innebär slarvet att kammarrätten inte kan pröva en fråga som sannolikt har intresse för fler leverantörer och upphandlare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Domstol slarvar bort överprövning

  1. Tycker allt är ”surt sa räven”. Måste Form &Miljö vänta tills fem i tolv den sista dagen, för att lämna in sin överklagan? De hade 10 dagar på sig att agera.
    Att det är viktigt att alla aktörer följersina ruiner och sköter sina åtaganden är en annan sak. Fel kan alltid uppstå i alla led även i den bästa av världar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *