Trudeau & Tajani
Justin Trudeau och Antonio Tajani firar CETA. Foto: Europaparlamentet.

CETA: möjligheter snarare än hinder

Handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, går inte på tvärs med svensk lagstiftning. Det slår Kommerskollegium fast i en rapport som just överlämnats till regeringen.


På regeringens uppdrag har Kommerskollegium analyserat det både omfattande och omdebatterade handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA. Bedömningen är att avtalet i stort inte går utöver den lagstiftning som vi har i Sverige och de internationella avtal som Sverige redan anslutit sig till.

– CETA-avtalet kan dessutom skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd, betonar Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium.

Kollegiet har analyserat avtalets påverkan på svensk lagstiftning, offentlig upphandling, investeringsskydd, policyutrymme och skyddsnivåer. Till de upphandlingsrelaterade frågeställningarna hör möjligheten att via offentlig upphandling främja djurskydd samt användning av ekologiska, miljöanpassade och rättvisemärkta varor.

Enligt rapporten finns det inte något i CETA som begränsar möjligheterna att använda offentlig upphandling för att värna djur och miljö. Detta under förutsättning att de krav som ställs är icke-diskriminerande, inte innebär onödiga hinder för internationell handel och uppfyller procedurkraven i övrigt, vilket ligger i linje med svensk upphandlingslagstiftning.

– Regeringen kommer nu att analysera denna gedigna rapport, som ger en mycket bra grund att stå på inför vårt arbete med CETA-propositionen till riksdagen, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Analysen har gjorts i samråd med nio av regeringen särskilt utvalda myndigheter. Dessa är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Livsmedelsverket.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *