Anna Grönlund
Anna Grönlund varnar för puckeleffekt. Foto: Håkan Flank.

Varnar för upphandlingspuckel

Under kommande år ska många upphandlingar av busstrafik genomföras. Trafikföretagens begränsade anbudsresurser kräver att den ”puckeln” hanteras med finess av kollektivtrafikmyndigheterna landet över.

Under de närmast kommande sex åren upphandlas en stor del av den svenska regionala kollektivtrafiken med buss på nytt. Det handlar överlag om långa avtal.

– Vi ser en upphandlingspuckel med start nästa år och den ebbar ut först omkring år 2024, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.

Precis som Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius påpekat har trafikföretagen, även de större, begränsade anbudsresurser. När flera områden krockar, alltså är ute för upphandling samtidigt, är det inte säkert att resurserna räcker.

Anna Grönlund säger att den upphandlingspuckel vi nu ser framför oss är i det avseendet olycklig:

– Här vilar ett stort ansvar på de upphandlade kollektivtrafikmyndigheterna att i dialog med sina grannar driva sin upphandlingsprocess med hänsyn till situationen i hela landet.

Svensk Kollektivtrafiks kartläggning visar på många upphandlingar som lockat endast ett eller två anbud. Sveriges Bussföretag håller dock inte riktigt med om att konkurrensen på marknaden är så svag:

– Svensk bussbransch är både vital och präglad av mångfald. År 2015 var de aktivt verksamma företagen över 500 till antalet.

Branschens fyra största företag, som alla huvudsakligen ägnar sig åt offentligt upphandlad trafik, har en sammanlagd marknadsandel på 45 procent. Små- och medelstora familjeföretag, som kör en blandning av offentligt upphandlad trafik samt turist- och beställningstrafik, dominerar alltså.

– Jämfört med andra sektorer inom kollektivtrafiken, som tåg och flyg, uppvisar bussbranschen en låg marknadskoncentration.

Enligt Anna Grönlund är det oerhört betydelsefullt för branschens utveckling hur landets offentliga inköpare av busstrafik agerar framöver. Över 90 procent av all svensk busstrafik handlas upp i offentliga upphandlingar.

– För att bromsa kostnadsutvecklingen är det viktigt att uppdragsgivaren, den offentliga regionala kollektivtrafikmyndigheten, i god tid tar fram bra och tydliga underlag som följer branschens standarder och rekommendationer från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *