Bussupphandling får bara inte krocka

Helena Leufstadius

Helena Leufstadius bjuder på 50 tips. Foto: Svensk Kollektivtrafik.

Trafikupphandlingar präglas av få anbudsgivare och rätt många överprövningar. Dialog, tydlighet, krockfrihet och kanske även ersättning för att lämna anbud kan ändra på den saken.

Flera undersökningar har under senare år pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger. Den utvecklingen hänger delvis samman med satsningar på exempelvis tätare trafik. Även krav i upphandlingar, på exempelvis mer miljöanpassade fordon, kan driva kostnader.

Klart är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. I en rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik pekas på 50 åtgärder för att bland annat minska kostnaderna och effektivisera verksamheten.

– För att lyckas bör man prioritera de åtgärder som har hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Rapporten tecknar en dyster bild med få anbud och många överprövningar. Vid drygt tjugo kollektivtrafikupphandlingar mellan åren 2007 och 2015 kom bara ett anbud. Vid nästan 60 upphandlingar visade bara två anbudsgivare intresse.

Att få god konkurrens i upphandlingarna beskrivs som en sann utmaning.

Privatägda mindre trafikföretag väljer allt oftare att inte lägga anbud. Detta eftersom upphandlingarna blivit allt mer komplexa och att marknaden domineras av fyra stora aktörer.

Till råden inför upphandling hör dialog och tydlighet. Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska utföras.

Trafikföretagen, även de större, har begränsade anbudsresurser. När flera områden krockar, alltså är ute för upphandling samtidigt, prioriteras det. De större bussföretagen räknar då inte oväntat på de större anbuden, särskilt de som avser trafik centrerad i en stad/tätort.

Ju mindre omfattande ett uppdrag är, desto lättare är det för små företag att buda. Nackdelen med att dela upp kontrakten är att den upphandlande myndighetens kostnader för att upphandling och uppföljning stiger. Samtidigt kan det finnas fördelar i form av ökad samproduktion när uppdraget ska utföras.

En idé är intressant, om än ännu oprövad i denna bransch. Ett sätt är vrida upp konkurrenstrycket kan vara att ge anbudsgivarna ersättning för ett visst antal timmars anbudsarbete. Detta sker idag vid exempelvis arkitekturtävlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *