Birgitta Laurent
Birgitta Laurent oroas över de allt färre anbuden. Foto: Svenskt Näringsliv.

Så här motverkar du anbudstorkan

Med tanke på de allt färre anbuden kunde konkurrenstrycket vid offentliga upphandlingar vara, milt uttryckt, bättre. Svenskt Näringslivs Birgitta Laurent tipsar upphandlarna om att sätta sig in i leverantörernas situation.

I de 18 330 upphandlingar som i fjol annonserades enligt upphandlingslagarna kom det anbud från i genomsnitt 4,3 anbudsgivare per upphandling. Detta var en minskning jämfört med 2015 då snittet låg på 4,4 anbud.

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, poängterar det samhällsekonomiskt mycket bekymmersamma i att antalet anbud minskar år från år.

– Att det vanligaste antalet anbud i en upphandling är två stycken och att andelen upphandlingar med endast ett anbud ökar är kanske än mer problematiskt än att det genomsnittliga antalet anbud stadigt minskar, säger hon.

I 16 procent av alla upphandlingar som annonserades under fjolåret inkom anbud från endast en anbudsgivare. Andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare har ökat årligen sedan 2012.

Siffrorna är purfärska och kommer från Statistik om offentlig upphandling. Denna rapport ger vid handen att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har minskat i flera år. År 2012 lockades i genomsnitt 4,8 anbudsgivare att lämna anbud i varje upphandling.

– Särskilt oroande är att de som upphandlar mest, kommunerna och deras bolag, får in ännu färre anbud än det genomsnittliga antalet.

Flest anbudsgivare per upphandling fick upphandlingar av landsting och regioner där i genomsnitt 5,5 anbudsgivare lämnade anbud 2016. För statliga myndigheter är motsvarade siffra 4,4, men bara 4,1 för kommuner.

– Parallellt med att antalet anbud minskar avbryts allt fler upphandlingar, vilket till hög grad sannolikt beror på att man inte får in nog med anbud.

Birgitta Laurent berättar om en upphandling av frukt och grönt som gjordes helt nyligen. Anbudsformuläret var på 46 sidor med sex bilagor därtill.

– Jag känner till åtminstone ett företag som tog beslutet att inte vara med på grund av det omfattande kravställandet.

En upphandlare bör därför alltid försöka sätta sig in i leverantörernas situation och fråga sig själv:

– Om jag var en liten leverantör… hade jag då kunnat besvara frågorna och hade jag velat sätta av tiden för att göra det?

Hon slår också ett slag för dialog.

– Detta bör göras med så god framförhållning att det även finns tid för en extern remiss av de aktuella kraven om det skulle behövas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *