Utan tanke på riktlinjerna

Offerter på 1,7 miljoner kronor växte till fakturor på 6,7 miljoner kronor. Vid konsultupphandlingen har Eksjö kommuns båda fastighetsbolag varken följt LOU eller kommunens riktlinjer.

Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter köpte under åren 2016 till 2018 tjänster från två konsultföretag i Johan Eskengrens koncern för 6,7 miljoner kronor.

Det handlade till en början om 2,1 miljoner kronor för management- och ledarskapstjänster. I samband med det arbetet identifierade konsulterna ett antal misstänkta felaktigheter i anläggningsregister och ekonomiledningsprocesser.

Utredningen och åtgärdsarbetet blev mycket omfattande. Uppdraget, som sprang iväg utöver den ursprungliga offerten, kom att kosta 4,6 miljoner kronor. Varken Eksjö kommuns riktlinjer för upphandling eller lagen om offentlig upphandling följdes.

Kommunens presidium fick kännedom om omfattningen av inköpen så sent som i mitten av oktober.

Nu ska Tord du Rietz, vd för de båda fastighetsföretagens moderbolag, göra en handlingsplan för att säkra att gällande riktlinjer för upphandling följs i hela kommunkoncernen. Rutiner ska tas fram för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare av genomförda upphandlingar.

Fyra politiker, som poängterar att man inte medvetet gjort fel och att konsulternas åtgärder var nödvändiga, avsäger sig nu sina styrelseuppdrag. Dessutom ska förtroendet för vd i de båda bolagen utredas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *