Olle Öberg
Olle Öberg vinner tolv av 20 vägkontrakt. Foto: Mikael Dubois.

Stort ansvar för svenska vägnätet

Mer än hälften av Trafikverkets nya avtal för drift och underhåll av det statliga vägnätet hamnar hos Svevia. Bolaget ska, sommar och vinter, se till vägar för 1,7 miljarder kronor.

Trafikverket upphandlar skötsel och underhåll av det statliga vägnätet i konkurrens. För att få lämna anbud ska entreprenören ha ett kvalitetssystem och ett detaljerat regelverk styr hur kvalitetskontrollen ska gå till.

De flesta av Trafikverkets driftsavtal är fyråriga med möjlighet till två optionsår. Entreprenadkontrakten förnyas den 1 september. I årets upphandling räknade Svevia hem tolv av 20 kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljarder kronor.

– Att vi räknar hem mer än hälften av uppdragen är helt rimligt då vi är Sveriges största vägentreprenör, säger Olle Öberg, chef för driftverksamheten vid Svevia.

Svevia går in som ny entreprenör i Bollnäs, Nora, Södra Skaraborg och på Mälaröarna. Bolaget fortsätter som befintlig entreprenör i Storuman, Ånge, Malung, Fagersta, Västra Södertörn, Västra Skaraborg, Trollhättan och Falkenberg.

I kontrakten ingår både sommar- och vinterunderhåll:

– Löpande vägunderhåll under sommaren är till exempel skötsel av slänter, lagning av vägyta, skyltar, vägräcken och dikesröjning. Vintertid handlar det mest om att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

Som entreprenör för vägunderhåll ser Olle Öberg rekrytering som den kanske största utmaningen. Han beskriver en bransch med frihet under ansvar och möjligheter till karriärutveckling.

– Att jobba med drift och underhåll av vägar är också att göra skillnad varje dag. Utan oss skulle inga transporter, pendlare eller andra trafikanter ta sig fram.

Svevia hör till de entreprenörer som kritiserats för vinterskötseln av kommunala vägar som upphandlats av Stockholms stad.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *