Utebliven sand nu en polisfråga. Foto: Mostphotos.

Hade underleverantörer: polisanmäls

Vinterns dåliga snöröjning i Stockholm blir en polissak. Kommunens granskning visar att entreprenörerna har brustit på olika sätt och nu får polisen ta över ärendet.

Det har varit si och så med framkomligheten i huvudstaden under vintern. Klagomålen på upphandlade snöröjare har varit så bistra att Trafikkontoret låtit genomföra en extern granskning av både egna och de tre entreprenörerna Svevia, Peab och Tylömarks insatser.

Granskningen resulterar i en polisanmälan mot entreprenörerna som snöröjer på uppdrag av Trafikkontoret.

– Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts, säger Fredrik Alfredsson, tillförordnad trafikdirektör i Stockholms stad.

Det visar sig att entreprenörerna inte alltid uppfyller de åtaganden som finns i avtalen, till exempel att röja färdigt på alla platser och bli färdiga i tid. Dokumentation, projektplaner och miljörevisioner saknas. Ibland fattas även GPS-spår.

De ramavtalade företagen har också, utan samråda med beställaren, anlitat underentreprenörer som inte uppfyller de krav som ställs i avtalen.

Externrevisorn har också genomlyst Trafikkontorets eget arbete med vinterväghållningen. Klart är att de behöver effektiviseras och styras bättre. Trafikkontoret tipsas om att arbeta mer konsekvent med stickprovskontroller, dokumentation, kontraktsuppföljning och viten.

– De flesta av bristerna som framkommit i granskningen av Trafikkontorets eget arbete med snöröjningen kände vi till sedan tidigare, säger Fredrik Alfredsson.

Utöver en polisanmälan kan entreprenörerna som slirat på avtalen vänta sig viten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *