Hyrcyklar
Stockholm inväntar nya hyrcyklar. Foto: Mostphotos.

Måste rätta hyrcykelupphandling

Stockholms stad får, ännu en gång, bakläxa i sin upphandling av hyrcyklar. Vinnarkonstellationen Voi/UIP har enligt förvaltningsrätten slirat på två av de obligatoriska kraven.

Det har gått troll i Stockholms stads ansträngningar att skaffa ett system för hyrcyklar. i Fjol höstas dömde förvaltningsrätten ut kommunens upphandling på grund av en alltför lång avtalstid.

Upphandlingen gjordes om. I maj månad vann Voi Technology tillsammans med UIP Holdings uppdraget. Förhoppningen var att hyrcyklarna, fler och bättre än tidigare, skulle börja rulla på stadens gator i början av nästa år.

Den tidplanen kan bli svår att nå. Efter att det konkurrenten Marfina ansökt om överprövning gör förvaltningsrätten bedömningen att det vinnande anbudet inte uppfyller upphandlingens obligatoriska krav.

Enligt Mats Mossfeldt, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, har kommunen själv förtydligat vilka obligatoriska krav som ska gälla. Det handlar om att deltagande bolag, oavsett ägarförhållandena dem emellan, ska ange alla andra bolag vars kapacitet man åberopar och att viss dokumentation i anbuden ska vara på svenska.

– Förvaltningsrätten bedömer att dessa obligatoriska krav inte har följts av Voi och UIP.

Detta drabbar Marfina som kom på andra plats i upphandlingen.

– Det är därför förvaltningsrätten anser att upphandlingen av elcyklar ska rättas, säger Mats Mossfeldt.

Förvaltningsrätten bedömer att det uppdrag som Voi och UIP åberopat som referensuppdrag, ett lånecykelsystem i Oslo, inte uppfyller de obligatoriska kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Anledningen är att uppdraget inte utförts av bolagen själva, utan av UIP Oslo Bysykkel som är ett dotterbolag till UIP med eget organisationsnummer.

Dessutom uppfyller vinnande anbud inte de språkkrav som ska gälla enligt upphandlingsdokumenten.  Voi och UIP har lämnat in delar av sitt anbud på annat språk än svenska. Även om staden anser sig förstå engelska och norska slår domstolen fast att det obligatoriska kravet att anbudet ska vara avfattat på svenska inte är uppfyllt.

När rättelse sker genom ny anbudsutvärdering får Voi/UIP:s anbud inte beaktas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *