Snöröjning
Snöröjning behöver göras om. Foto: Mostphotos.

Kan inte hävda onormalt lågt pris

Stockholms stad förkastade Svevias anbud vid upphandlingen av väghållning. Förvaltningsrätten anser dock att bolaget förklarat sin prissättning på ett godtagbart sätt.

Peab vann Stockholms stads upphandling av barmarksrenhållning och vinterväghållning inom fem stadsdelsområden. Svevia, vars anbud förkastades på grund av priser som ansågs onormalt låga, överklagade tilldelningen.

Kommunen anser att Svevia inte på ett tillfredsställande sätt lyckats förklara sina låga priser. Flertalet av förklaringarna beskrivs som allmänt hållna, bland annat stordriftsfördelar och ägarförhållanden.

Svevia tycker för sin del att kommunen riktat in sig på enskilda prisposter, istället för att betrakta anbudet som helhet. Åsikten är att det är oförenligt med LOU att diskvalificera ett anbud bara för att vissa delposter är låga (en krona). Man poängterar att många års erfarenhet från tidigare utförda entreprenader åt Stockholms stad samt omkringliggande kommuner ligger till grund för anbudet.

– Eftersom Svevia lämnat mycket låga priser för väsentliga poster i upphandlingarna har staden i och för sig haft skäl att granska Svevias anbud närmare, säger Ulrika Melin, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Enligt domstolen har det inte framkommit att Svevias förklaringar och överväganden skulle sakna affärsmässighet. Det finns heller inte befogad anledning att anta att prissättningen skulle leda till leveransvägran eller till att upphandlingarna inte skulle få avsett resultat.

– Svevia har lämnat godtagbara förklaringar till de låga priserna, säger Ulrika Melin.

Förvaltningsrätten går alltså på Svevias linje. Upphandlingarna ska enligt domen rättas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *