Ljugarnhållplats
Ändhållplats Ljugarn på Gotland. Foto: Mostphotos.

Bra affär med en enda anbudsgivare

Region Gotland bevisar att upphandlingar som bara lockar ett enda anbud inte behöver bli dåliga affärer. Kollektivtrafiken blir fossilfri utan att det kommer att kosta mer än idag.

Gotlandsbuss har haft många invändningar mot Region Gotlands upphandling av särskild och allmän kollektivtrafik. Bland annat invändes mot en för denna typ av tjänster kort avtalstid kombinerat med krav på fossilfrihet, vilket kräver nyinvesteringar i bussflottan som kan vara svåra att räkna hem.

Företaget ansåg att kraven var långtgående, oproportionerliga och i flera avseenden otydliga. Åsikten vara en anbudsgivare omöjligen kan beräkna sina kostnader och intäkter och därmed lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Ytterligare ett argument för att upphandlingen skulle avbrytas och göras om var enligt Gotlandsbuss att regionen lämnat ut en icke avidentifierad version av frågor och svar till media. Därmed har man avslöjat vilka aktörer som står bakom samtliga frågor.

Något anbud lämnade Gotlandsbuss inte, vilket däremot Bergkvarabuss gjorde.

Bergkvarabuss, som var ensam anbudsgivare, vann upphandlingen med ett mycket attraktivt anbud som ger en betydande kvalitetshöjning av tjänsterna till samma kostnad som idag. Den av en branschtidning befarade ”kostnadsbomben” uteblir.

Det politiska beslutet om att alla bussar ska använda fossilfria drivmedel, varav 70 procent av fordonen ska köra på biogas, kan förverkligas. Utan merkostnad.

– Det kommande avtalet kommer inte att kosta mer än vad vi betalar idag, vilket är ungefär 120 miljoner kronor per år, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen vid Region Gotland.

Region Gotland har gjort vad som är möjligt för att Gotlandsbuss personal inte ska mista sina anställningar. Kommande operatör ska ta över den personal som så önskar.

– Under avtalsperioden ska arbetsrättsliga villkor gälla och det är något vi kommer att följa upp regelbundet, säger Birgitta Lidman.

Avtalet med Bergkvarabuss börjar gälla i juni 2020 och är på tre år. Eftersom det tar mellan tre och fyra år att genomföra en upphandling av trafik av denna dignitet har arbetet med nästa upphandling redan påbörjats.

Avtalsspärr löper till och med den 3 juni och kontrakt kommer att tecknas tidigast dagen därpå.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *