Tuffa krav för kort avtal

Region Gotlands upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik är omdebatterad. En för denna typ av tjänster kort avtalstid kombinerat med krav på biogasdrift ser ut att göra affären svår att räkna hem.

Hösten 2017 avbröt Region Gotland sin upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik. Detta för att bland annat genomföra medborgardialoger om trafikupplägget.

– Region Gotland har behov av en operatör som kan driva och utveckla trafiken tillsammans med oss och som kan ge flexibilitet under avtalstiden som gör det möjligt att anpassa trafiken efter gotlänningarnas föränderliga behov, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen på Region Gotland.

Från 2023 planerar regionen för ett längre avtal. Den just nu pågående upphandlingen gäller dock bara för en treårsperiod med start i juni 2020.

Det korta övergångsavtalet till trots ställs krav på bussar med gasdrift. Enligt nyhetssajten Helagotland behöver runt 50 gasbussar köpas in av den entreprenör som vinner upphandlingen. Idag går bara fem av ett sjuttiotal bussar på gas.

– 70 procent av alla bussar som vi upphandlar ska drivas med biogas, bekräftar Birgitta Lidman.

Region Gotland har avtal med två bussoperatörer, Gotlandsbuss och Bergkvara Buss. Gotlandsbuss, en paraplyorganisation för lokala bussbolag som levererat både skolskjutsar och kollektivtrafik sedan 2009, oroar sig för kombinationen av avtalslängd och drivmedelskrav.

Helagotland har pratat med Göran Hult, vd för Gotlandsbuss. Han säger att en så kort avtalsperiod gynnar större bolag som, om så behövs, har lättare att omplacera 50 gasbussar någon annanstans i landet:

– Det är svårare för oss än för ett stort bolag på fastlandet. Det är klart vi är oroade, men konkurrensen är fri och så ska det vara.

Upphandlingens beräknade värde ligger i storleksordningen 120 miljoner kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *