Bästa produkterna saknas i anbuden

Maria Nyman-Stjärnskog

Maria Nyman-Stjärnskog. Foto: Bengt Flemark.

De modernaste hörapparaterna hamnar utanför upphandlingarna. De nära kopplingarna mellan leverantörer och audionommottagningar är en anledning till att Region Skånes rekvisitionssystem ifrågasätts.

I Region Skåne kan patienter antingen välja hörapparat ur det upphandlade sortimentet eller sedan år 2011 få detta hjälpmedel på rekvisition. Det senare ger dem som har behov av specialfunktioner eller vill betala extra för den senaste tekniken möjlighet att via en ”hörselcheck” delfinansiera valfri apparat.

Nu rasar en politisk strid om detta upplägg. Regionens egen utredning mynnar ut i slutsatsen att det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet med rekvisitioner.

– Det här är en grundlig utredning som visar på massor av problem med systemet, men faktiskt inte en enda fördel, säger Maria Nyman-Stjärnskog, socialdemokratisk andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Ägandet av audionommottagningarna lyfts fram som ett problem. Två tillverkare av hörapparater äger 80 procent av de privata mottagningarna i Skåne.

Audionomerna blir därmed både vårdgivare och säljare. I och med att det är svårt för patienten att göra ett välgrundat val har audionomen har stor möjlighet att påverka.

Det visar sig också att hörapparatleverantörer som har samma huvudägare som audionomföretagen inte offererar nyare, och mer tekniskt avancerade apparater, utan vill istället sälja dem via rekvisitioner. Upphandlat sortiment innehåller därmed den senaste tekniken från vissa leverantörer och flera år gammal teknik från andra.

Hörselchecken var tänkt som undantag snarare än regel. Idag ligger rekvisitionsandelen på 55 procent och i regionens utredning konstateras att det får upphandlingskonsekvenser.

Om färre hörapparater köps in inom avtalet påverkas både prisbild och intresset för att lämna anbud. Dessutom är det svårt för leverantörer som inte äger egna kliniker att komma in på den skånska marknaden.

– Det är mycket glädjande att regionen överväger att avskaffa ett system som tillåter att hörselskadade utnyttjas, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund.

Socialdemokraterna föreslår också att ersättningen till audionommottagningarna ska ses över. Detta eftersom rekvisition har blivit ett sätt för företagen att kompensera sig för en alltför låg ersättningsnivå.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *