Thomas Pålsson
Thomas Pålsson hittar ingen arkivleverantör. Foto: Olof Holdar.

Arkivupphandling avbryts ännu en gång

Statens servicecenter avbryter för andra gången upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Först föll det på säkerheten och nu på priset.

Målsättningen med den planerade myndighetsgemensamma e-arkivtjänsten är att på både kort och lång sikt säkerställa tillgången till allmänna handlingar för medborgare, organisationer och företag. Problemet är att upphandlingen går rejält trögt.

I maj 2017 började Statens servicecenter leta arkivleverantör i en konkurrenspräglad dialog. Redan några månader senare avbröts upphandlingen. Ingen av de elva leverantörerna lyckades nå upp till säkerhetskraven.

Nu avbryts återigen upphandlingen. Denna gång som en följd av bristande konkurrens och ett för högt pris. Endast ett anbud kom in.

Av den skrivelse som Statens servicecenter lämnar till regeringen i ärendet framgår att få leverantörer kan ta ansvar för den totala kravbilden.

– Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, som ber om förlängd tid för uppdraget.

Att göra avkall på kraven är inte aktuellt i den nya strategi som håller på att arbetas fram för e-arkivet. Drift i egen regi bedöms däremot kunna öka konkurrensen:

– Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *