Cia Jarehov
Cia Jarehov tvingas till omstart i e-arkivupphandlingen. Foto: Thomas Henrikson.

Ingen av leverantörerna håller måttet

Statens servicecenter tvingas avbryta sin upphandling av e-arkivtjänst. Ingen av de elva leverantörerna når nämligen upp till säkerhetskraven.

Tidigare i år bjöd Statens servicecenter in till upphandling av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Efter granskning av anbuden avbryts nu upphandlingen. Anledningen är att ingen av leverantörerna lever upp till de informationssäkerhetskrav som ställts.

Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, tycker att situationen är tråkig:

– Vi kan dock inte acceptera att leverantörer inte svarar upp mot myndigheternas krav på att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.

Projektledaren Cia Jarehov räknar med att kunna återuppta upphandlingen senast under november månad. Hon säger att kravbilden inte kommer att förändras, utan det handlar om att ge leverantörerna mer tid:

– Vår bedömning är att de leverantörer som är intresserade av att delta i denna upphandling under den tiden har en rimlig chans att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet fullt ut om det prioriteras inom den egna verksamheten.

Cia Jarehov betonar att de viktiga säkerhetskraven måste tillgodoses innan Statens servicecenter kan gå vidare:

– Våra leverantörer måste leva upp till de krav som myndigheter ska möta avseende informationssäkerhet då kraven är grundläggande och författningsstyrda.

Hur ser den fortsatta tidplanen ut?

– Vi avser att gå ut i upphandling igen innan årsskiftet.

Målet, att teckna avtal med en leverantör under första kvartalet 2018, kommer dock att skjutas fram.

Trots avbrytandet ser Statens servicecenter positiva tecken. Cia Jarehov rapporterar om ett stort intresse för upphandlingen:

– Totalt var det elva leverantörer som lämnade anbud.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *