Upphandling ska räddda från katastrof

Dan Eliasson

Dan Eliasson rustar inför sommaren. Foto: Thomas Henrikson.

Analysen av insatserna mot fjolårets skogsbränder är klar. MSB vill se egna flygplan för vattenbombning och redan nu upphandlas helikoptertjänster för skogsbrandsbekämpning inför kommande sommar.

Sveriges egna resurser för skogsbrandbekämpning var för små och inte heller tillräckligt förberedda för att klara bränderna och dess konsekvenser. Det slår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fast i sin analys av den gångna sommarens stora skogsbränder som förstörde skog för miljardbelopp.

Enligt MSB behöver Sverige helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Utöver de luftburna brandbekämpningsresurserna är bedömningen att samordningen mellan räddningstjänsterna måste vässas.

– Det vi i dag lämnade in till regering är en kraftfull ambitionshöjning vad gäller förmågan att vattenbomba och fler utbildningsplatser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB föreslår uppbyggnad av förmågan att vattenbomba i tre steg. I ett första steg upphandlas helikoptertjänster för skogsbrandsbekämpning.

I ett andra steg upphandlas mindre skopande plan. Både helikoptrar och flygplan bör vara en del av EU:s samlade förmåga. Därefter bör större skopande flygplan med stationering i Sverige övervägas.

– Vi har gått ut med en upphandling för att skaffa oss helikopterkapacitet redan till sommaren. Vi har dessutom tagit höjd för att utöka antalet utbildningsplatser för räddningstjänstpersonal.

MSB menar att de flygande resurserna i alla tre steg ska vara en del av civilskyddsmekanismen. EU delfinansierar de resurser som ingår i rescEU för att bekämpa naturkatastrofer.

Att kalla in de flygande resurser som MSB upphandlar föreslås bli kostnadsfritt för räddningstjänsterna. Detta för att ekonomiska muskler eller storlek på räddningstjänstorganisation aldrig ska vara avgörande för att begära hjälp i ett tidigt skede.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *