Karlstad Airport
Förbjuds att upphandla flygtrafik. Foto: Karlstad Airport.

Kammarrättsnej till kommunal flyglinje

Karlstads kommun får inte upphandla och medfinansiera en utrikes flyglinje. Kammarrätten slår fast att detta inte är en kommunal angelägenhet och att det strider mot EU:s lufttrafikförordning.

Utrikesflyget från Karlstad Airport har länge varit en trätofråga. Kommunen har stöttat flyget med motiveringen att det gynnar både näringsliv och turism. Ledande politiker har jämfört flyget med kollektivtrafik.

Kammarrätten sätter nu ner foten i ärendet. Till skillnad från förvaltningsrätten anser domstolen att kommunfullmäktige i Karlstad, genom att subventionera flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt, fattat ett beslut som strider mot EU:s lufttrafikförordning.

Det är bara staten (Trafikverket) som har att säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik genom beslut om allmän trafikplikt och finansiering. Kammarrätten upphäver därför beslutet att låta flygplatsbolaget ingå avtal med en flygoperatör och att delvis finansiera linjen.

Rent formellt handlar domen om den upphandling som vanns av British Midlands Regional. Detta bolag gick i februari i konkurs och flygningarna på denna och bolagets andra linjer ställdes då in.

Karlstads kommun poängterar att upphandlingen genomförts på marknadsmässiga villkor. Åsikten är också att det överklagade beslutet förfallit med konkursen och att det inte längre har någon verkan.

Enligt domen kan beslutet dock inte anses ha förlorat sin betydelse eftersom det, åtminstone delvis, redan verkställts genom utbetalningar till bolaget. Kammarrätten ser inte flygtrafiken som en kommunal angelägenhet.

Sveriges Kommuner och Landsting har vid sin stämma nu den 27-28 november i Linköping en motion på detta tema att ta ställning till. Karlstads kommun vill att SKL ska arbeta för att bryta statens monopol på upphandlad flygtrafik.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *