Ett knippe nyttiga och roliga evenemang

Nedräkningen inför årets Almedalsvecka pågår. Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus arrangerar exempelvis en temadag om upphandling i en föränderlig värld medan Doublecheck bjuder på en träffpunkt med såväl hack som mingel.