Vill stoppa ofullständiga TED-annonser

Svenska upphandlande myndigheters slarv med uppgiftslämningen till TED måste upphöra. Konkurrensverket vill stoppa ofullständiga annonser.

Just nu pågår arbete inom EU med att se över reglerna för den inre marknaden. Konkurrensverket har i ett yttrande till regeringen pekat på ett antal områden som verket vill prioritera i det arbetet.

Konkurrensverket välkomnar att kommissionens förslag att förbättra insamlingen av uppgifter om offentliga upphandlingar. Till det som enligt verket bör förbättras hör uppgiftslämningen till Tenders Electronic Daily, TED. Detta gäller inte minst efterannonsering.

TED är numera den viktigaste källan för uppgifter om offentliga upphandlingar i EU. Dessvärre är uppgifterna inte sällan ofta ofullständiga eller felaktiga, vilket bland annat innebär att statistiken inte blir tillförlitlig.

Problemet hör samman med att det är möjligt att lägga in annonser i TED utan att ange alla obligatoriska uppgifter. Svenska upphandlande myndigheter syndar i stor utsträckning.

Verket vill därför se rutiner som omöjliggör annonser utan alla obligatoriska uppgifter. Det poängteras att lämnade uppgifter även ska vara meningsfulla och inte uppenbart orimliga.

Konkurrensverket anser också att det vore önskvärt att uppgifterna i TED görs allmänt tillgängliga, åtminstone för nationella tillsyns- och upphandlingsstödjande myndigheter. I och med att verket idag inte har direkttillgång till TED ökar svårigheterna med att både att utöva tillsyn och att ta fram statistik och analyser baserade på TED.

Verket slår också ett slag för ett EU-nätverk för de nationella tillsynsmyndigheterna för offentlig upphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *