Vi blir fler och fler

Ny statistik visar att antalet upphandlare och inköpare inom offentlig sektor ökar och att yrkeskategorin är väl utbildad. Samtidigt står det klart att det i många stycken handlar om ett ensamjobb.

Antalet offentligt anställda med yrkestiteln inköpare eller upphandlare ökar. Det framgår av årsrapporten Statistik om upphandling som är utgiven av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Konkurrensverket.

År 2017 hade 3 262 personer inköpare eller upphandlare, vilket är en liten uppgång jämfört med året innan då antalet var 3 089. Statistikunderlaget kommer från SCB och är bearbetat av Upphandlingsmyndigheten.

Det poängteras att antalet inte ger en fullständig bild av antalet offentligt anställda som arbetar med inköp och upphandling. I praktiken sysslar fler med upphandling eftersom exempelvis jurister och verksamhetsspecialister inte ingår i siffran. Dessutom använder ju upphandlande myndigheter emellanåt konsulter för att genomföra upphandling.

Av de offentligt anställda med yrkestiteln inköpare eller upphandlare var 40 procent anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag medan 38 procent återfanns inom kommuner och kommunägda företag. Resterande 21 procent hade sin anställning inom landsting och regioner eller landstings­ och regionägda företag.

Enligt rapporten verkar upphandling vara ett ensamjobb. Inom stat, landsting och region samt kommun har 189 av organisationerna endast en person anställd med yrkestiteln inköpare eller upphandlare. I 85 av organisationerna finns två anställda med någon av dessa yrkestitlar.

167 offentliga organisationer har mellan tre och tio anställda i denna yrkeskategori. I 74 av organisationerna handlar det om fler än tio.

Den genomsnittliga inköparen/upphandlaren anno 2017 var kvinna i åldern 45 till 54 år med eftergymnasial utbildning. De vanligaste inriktningarna på utbildning var samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration följt av teknik och tillverkning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *