Magdalena Andersson
Upphandlingsnyheter i budgeten. Foto: Phil Jamieson.

Upphandlingsnyheterna i budgeten

Förbättrad statistik, ökat antal anbud och vässat stöd. Det är några av upphandlingslöftena från regeringen i 2018 års budget där Upphandlingsmyndighetens anslag dessutom ökar rejält.

I budgetpropositionen för nästa år slår regeringen fast målet med den offentliga upphandlingen. Den ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Samtidigt ska innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas.

Den samlade bedömningen är att de insatser som genomförts på området har stärkt den offentliga upphandlingens strategiska betydelse. Fast redovisade nyckeltal pekar kanske inte åt rätt håll.

Det framgår tydligt att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling minskar år för år. År 2016 var dessutom antalet ansökningar om överprövning till förvaltningsrätt betydligt högre än under närmast föregående år.

Enligt propositionen behövs förbättrad statistik för att öka kunskapen om den offentliga upphandlingen. Löftet är att prioritera arbetet med att ta fram ett författningsförslag som syftar till förbättrad upphandlingsstatistik.

Antalet anbud per upphandling måste upp. Regeringen ska arbeta på att få upphandlande myndigheter och enheter att planera och genomföra upphandlingar på ett sätt som lockar fler företag och organisationer att lämna anbud.

Upphandlingsmyndigheten får ökade resurser framöver. I budgeten föreslås exempelvis en ökning med två miljoner kronor för 2018 och med tre miljoner kronor under 2019 för arbete med sociala utfallskontrakt och med att främja förnyelse och innovation i den offentliga sektorn.

Upphandlingsmyndighetens uppgift att till­handahålla nationell vägledning för kommuner och landsting om statsstödsfrågor, som ju ligger en bit bort från ”upphandlingskärnan”, kostar också. Förslaget är fem miljoner kronor mer från och med år 2018 eftersom uppdraget bedöms innebära en viss ökning av antalet anställda.

Vidare föreslås att anslaget även ökas med en miljon kronor per år 2018–2021 för att främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder.

Under fjolåret hade Upphandlingsmyndigheten sammanlagt 66 miljoner kronor att röra sig med. Årets utgiftsprognos ligger på 76 miljoner kronor.

För år 2018 föreslås att 94 miljoner kronor går till myndighetens arbete. Beräknat anslag för år 2019 anges i budgetpropositionen till 97 miljoner kronor för att året därpå sänkas till 95 miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *