Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Lotta Löwstedt Lundell har planer för överskottet. Foto: SKL Kommentus.

SKL Kommentus gör rekordvinst

Inköpscentralen får SKL Kommentus att uppvisa rekordstor vinst för 2015. Så här kommer överskottet att användas.


SKL Kommentus verksamhet går som tåget. Under fjolåret omsatte koncernen 351 miljoner kronor. Efter finansiella poster blev det 39 miljoner kronor kvar över i vinst. Det är en rejäl upphämtning sedan bottenåret 2012 då förlusten summerades till 16 miljoner kronor.

Personalmässigt är det inte mycket som skiljer mellan åren 2012 och 2015. Koncernen, där inköps- och konsultverksamhet samt blankettutgivning ingår, har under senare år sysselsatt närmare 80 personer.

Enligt årsredovisningen är inköpscentralen den ekonomiska motorn. Konsultrörelsen i Affärsconcept gick inte lika lysande, bland annat på grund av att konsulterna var för få.

Det goda fjolårsresultatet förklaras med ökad omsättning på upphandlade ramavtal med fler anslutna landsting och kommuner samt ökad avropsvolym. Att inköpscentraler just nu gör bra affärer bevisas av färska siffror även från exempelvis Kammarkollegiet.

Är det dags för sänkta leverantörsprovisioner? Frågan går till Eva-Lotta Löwstedt Lundell som är vd och koncernchef:

– Självklart är detta en fråga som vi hela tiden har attention på, speciellt just nu som vi visar positiva resultat.

Något beslut om en sänkning finns dock inte.

– Om, eller när, det visar sig att vi har förutsättningar att både bygga en långsiktigt hållbar verksamhet med utvecklingskapacitet med bra och kvalitativa leveranser och dessutom har utrymme att sänka de administrativa avgifterna, så är det självklart något vi kommer att kunna göra.

Eftersom ingen utdelning görs till aktieägarna (landets kommuner och landsting via SKL) stannar överskottet kvar i verksamheten. Pengarna kommer att användas för bland annat verksamhetsutveckling.

– Vi kommer att göra fler olika satsningar för det överskott som verksamheten genererat, kombinerat med att vi vill ha en buffert för om trenden inte håller i sig, för att undvika en ryckighet i planeringen, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell som påminner om vad som hände år 2012 då en överprövning fick stora konsekvenser.

Just nu jobbas det med planering och målbild för de kommande tre åren. Beslut om färdriktningen kommer att fattas i september.

– Vi vill utveckla och satsa på bland annat hållbarhetsområdet med fler gröna avtalsportföljer, förbättrad uppföljning och leverantörsstyrning, förbättrade initiala analyser och mer satsning på dialog med kunder och leverantörer, förbättrad information och kommunikation.

På agendan finns också stärkt kundsupport, regionala stöd för ramavtalsanvändare, utveckling av nya upphandlings- och avropsmodeller, dynamiska inköpssystem samt anpassning av avtalen till e-handel och samdistribution med mera.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

5 reaktioner på ”SKL Kommentus gör rekordvinst

 1. Det intressanta är att Kommentus gör stora vinster på inköpscentralen genom att kommuner och landsting omvägen via leverantörerna betalar ett överpris. Dessa vinster används sedan för att subventionera Affärsconcepts verksamhet, vilket tagit sig uttryck i att Affärsconcept kunnat dumpa sina timpriser och konkurrera ut riktiga upphandlingsföretag. Det är osund konkurrens och är inte något som SKL bör ägna sig åt. Märkligt att inte detta uppmärksammas mer och att SKLs styrelse tar ansvar för vad bolaget håller på med.

 2. Håller helt med Lars.
  Vilken vinst?
  Den är i sin helhet betald av kommuner och landsting till ett av kommuner och landsting helägt bolag.
  Liknar Ebberöds bank.
  Har dessutom aldrig sett några synliga bevis på att Kommentus avtal är bättre än vad kommuner och landsting kan göra själv.
  Att affärsconcept agerar på en konkurrensutsatt marknad strider mot konkurrensreglerna.

 3. Hej Lars och Po,
  Det ni påstår stämmer inte. Alla överskott i inköpscentralen stannar i den verksamheten och inga provisionintäkter transfereras till AffärsConcept eller subventionerar konsultverksamheten. Hör gärna av er, andra också såklart, till mig eller styrelsen med era synpunkter så kan vi reda ut ev missförstånd. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan.
  Med vänlig hälsning,
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus

  1. På vilket sätt är överskottet till gagn för kommuner och landsting och vem har sagt att det transfereras till affärsconcept vad jag säger är att dom enligt konkurrensreglerna inte får agera på en konkurrensutsatt marknad .
   Det är inget missförstånd utan den reella sanningen.
   Po
   .

  2. Hej Eva-Lotta!

   Att överskotten i inköpscentralen stannar där är intressant. Rimligtvis borde dessa lämnas tillbaka till kommuner och landsting.

   Gällande AC är situationen problematiskt i det att:
   A) Bolaget har gjort förluster i mångmiljonklassen
   B) Bolaget riskerar aldrig att gå i konkurs eftersom det hålls under armarna av sitt moderbolag, vilket i förlängningen finansieras med skattemedel av sina ägare, alternativt överskott från inköpscentralen
   C) Bolaget har prisdumpat i ett flertal fall, framförallt i Skånetrakten, vilket kan ses som en osund konkurrens av en marknadsledande aktör för att slå ut de mindre företag som verkar i Skåne. Även i Stockholmstraken har bolaget i enskilda fall dumpat sina priser på ett osunt sätt. Att en offentligägd aktör med offentliga pengar i ryggen agerar på det sättet borde ifrågasättas mer.

   Vari ligger eventuella missförstånd i detta?

   Mvh

   Lars

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *