Birgitte Hass
Birgitte Hass oroas över höga anbudskostnader. Foto: Mark Thyrring.

Så dyrt är det att lämna anbud

Danska företag klagar på höga kostnader för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Snittkostnaden för ett IT-anbud ligger på motsvarande två miljoner kronor.

En färsk studie har fått företagens kostnader för att lämna anbud i offentliga upphandlingar att hamna i fokus i Danmark. Anbudskostnaden beräknas till allt mellan någon procent och upp till cirka nio procent av upphandlingens värde.

Studien har gjorts av Cops (Center for forskning i offentligt-privat samspil) men är finansierad av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Till slutsatserna hör att det kostar ett företag som vill tävla om ett offentligt IT-kontrakt cirka 5,5 procent av kontraktsvärdet att lämna anbud.

Inom exempelvis anläggning hamnar kostnaden på 2-3 procent. För städtjänster ligger nivån under 2 procent medan det för vård och omsorg handlar om en procent. De ”dyraste anbuden” lämnas inom konsult- och rådgivningsområdet.

Cops beräknar, baserat på upphandlingars storlek och genomsnittligt antal anbud, den sammanlagda anbudskostnaden till mellan 5 och 16 procent av kontraktsvärdet. I specialfall kan siffran springa upp mot 45 procent.

Oavsett hur det går i upphandlingen kostar det i snitt motsvarande cirka två miljoner svenska kronor för ett IT-företag att lämna anbud. Birgitte Hass, vd för branschorganisationen IT-Branchen, är kritisk:

– Bara upphandlingsvinnaren har möjlighet att få tillbaka dessa pengar. För övriga anbudsgivare är det pengar slängda i sjön.

Enligt den enkät till över 4 000 företag som ligger till grund för undersökningen ses det som såväl kostsamt som tidskrävande att lämna anbud. Birgitte Hass anser att hela denna situation är samhällsskadlig i och med att konkurrensen försämras:

– De höga anbudskostnaderna innebär att det är en stor ekonomisk satsning att konkurrera om offentliga kontrakt och det resulterar tyvärr i att i synnerhet mindre företag väljer bort denna marknad.

IT-Branchen uppmanar upphandlande myndigheter att arbeta med de faktorer som driver kostnaderna. Är förfrågningsunderlaget tydligt och klart? Finns det gott om tid för leverantörerna att svara? Är kravnivån rimlig?

Inköpsrådet har i en tidigare artikel berört kostnaden på (svensk) upphandlarsida.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *