Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Vill se upphandling på universitet. Foto: Johan Fredriksson.

Upphandling: hett ämne i riksdagen

Universitetsutbildning för upphandlare önskas. I höstens många upphandlingsrelaterade motioner ställs också krav på bland annat bättre villkor för småföretag och arbetstagare samt svenska djurskyddsregler vid livsmedelsupphandlingar.


Den moderata riksdagsledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson har under den allmänna motionstiden, som avslutades igår, lämnat in flera motioner på temat upphandling. Tillsammans med partikollegan Maria Plass undrar hon exempelvis om det nu inte är dags för en universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling.

Motionärerna konstaterar att upphandling omsätter stora belopp och att området är komplext. Även om det redan idag finns kortare kurser som vänder sig till personer inom ramen för yrkesrollen offentlig upphandlare ses ett behov av att erbjuda djupare specialistkunskaper på området.

Önskemålet är att regeringen ska se över möjligheten att införa upphandling som en specialinriktning inom för området relevanta högskoleutbildningar.

Småföretagens möjligheter att hävda sig och livsmedelsfrågor (ekologisk mat och djurskydd) hör till de frågor som brukar dyka upp i motionsfloden. Så också denna höst.

Sten Bergheden, också han moderat, noterar att offentliga upphandlingar är idag ofta för stora för att mindre och lokala företag ska kunna delta. Då begränsas konkurrensen eftersom det då oftast är få aktörer som deltar i upphandlingen.

– En möjlighet att uppmana till att dela upp offentliga upphandlingar så att fler företag kan delta bör därför ses över.

Han anser också att offentliga verksamheter bör uppmuntras att flera gånger om året informera näringslivet om kommande upphandlingar och hur det fungerar när man lägger anbud.

Socialdemokraterna Pyry Niemi och Agneta Gille konstaterar att vi strävar mot ett hållbart samhälle. Detta borde medföra krav på mer närproducerade och svenska ekologiska livsmedel vid livsmedelsupphandlingar.

Edward Riedl, moderat, anser att dagens upphandlingar lägger tonvikten på lägsta möjliga pris och att det oftast inte förenligt med ambitionen om att stärka svenskt jordbruk.

– Därför bör regeringen se över möjligheten att all offentligt driven verksamhet bör göra upphandlingar utifrån minimikraven för svensk livsmedelsproduktion och djurhållning.

Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson skruvar upp ambitionen. De båda centerpartisterna vill att hundra procent av allt kött som serveras i skolor, sjukhus och äldreboenden ska upphandlas med djurskyddskrav som minst motsvarar de svenska.

Jonas Sjöstedt vill i en partimotion se ett stärkt anställningsskydd vid upphandlingar. Det noteras att alla anställda som regel sägs upp på grund av arbetsbrist när en ny entreprenör vinner en upphandling av kollektivtrafik. Tillträdande bolag kan välja personal utan hänsyn till turordningsreglerna.

I Vänsterpartiets motion slås fast att turordningsreglerna och rätten till återanställning är till för att skydda arbetstagarna från godtyckliga uppsägningar. Skyddet är särskilt viktigt för äldre anställda, men också för fackliga företrädare, skyddsombud och anställda som utnyttjar sin lagliga rätt att vara frånvarande på grund av exempelvis politiska uppdrag.

Enligt kammarkansliet, som tar emot och registrerar motionerna, har riksdagsledamöterna lämnat in sammanlagt 3 418 motioner. Siffran är dock preliminär och kan komma att justeras något.

Motionerna kommer nu att hänvisas till riksdagens olika utskott för att beredas där.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Upphandling: hett ämne i riksdagen

  1. Funderade också på vad beskrivningen ”kortare kurser” inriktade på offentlig upphandling menas..2 år YH är väl ingen kortare kurs?

  2. Jag skulle verkligen uppskatta om politiker som lägger motioner läser på inom ämnet de vill motionera om. Då hade dessa varit mer förankrade mot verkligheten och i detta fallet hur offentlig upphandling faktiskt utförs.

    För övrigt finns det, som både Mattias och Mia är inne på, redan specialistutbildningar, räcker inte dessa? Eller är motionären inte medveten om att dessa finns?
    Dessa YH-utbildningar är dessutom ofta nära knutna till näringslivet vilket ger en bra grund för det samarbete man sen som upphandlare ska ha med just näringslivet. Vill man hellre ha det som en universitetsutbildning så fine, men då ska argumentet vara annat än att det inte finns någon utbildning.

  3. Med tanke på hur komplext området upphandling är, så visst skulle högskoleutbildning vara obligatoriskt för att arbeta som upphandlare. Jag har arbetat inom andra områden inom en kommun, såsom handläggare på socialförvaltning eller handläggare inom överförmyndaren, och där skulle de aldrig drömma om att anställa någon utan högskoleutbildning. Detta sker dock inom upphandling, vilket kan ifrågasättas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *