Repsoldat
Repsoldat på väg från förrådet. Foto: Bezav Mahmod.

Strid om vem som ska upphandla

Dragkamp pågår kring försvarets framtida logistikförsörjning. Ska Försvarsmakten själv upphandla vad som behövs i förråd, service och verkstäder eller ska Försvarets materielverk fortsatt ha det ansvaret?


Vem ska upphandla de varor och tjänster som försvarets förbandsverksamhet behöver i förråd, service och verkstäder? Den frågan är just nu högst aktuell.

Materiel- och logistikutredningen mynnade år 2016 ut i en förändrad ansvarsfördelning. Försvarsmakten skulle överta uppgiften från Försvarets materielverk (FMV) som idag sköter dessa upphandlingar.

Fast efter en fördjupad översyn är nu plötsligt rekommendationen nu att inte ändra dagens ordning. I en färsk analys görs bedömningen är att ett uppdelat ansvar försvårar ett långsiktigt och strategiskt perspektiv inom materiel- och logistikförsörjningen.

Dessutom befarar utredaren att en övergång från en till två upphandlande myndigheter kan komma att leda till högre kostnader.

Ekonomistyrningsverket hör till de remissinstanser som tvekar över att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen. Åsikten är att det finns fördelar med att Försvarsmakten får ansvaret.

Verket noterar att Försvarsmakten har ett helhetsansvar för operativ förmåga. Detta till trots saknas tillräckliga befogenheter att leva upp till detta ansvar, eftersom materiel och förnödenheter utgör en central del i den militära förmågan.

Säkerhets- och försvarsföretagen ser för sin del fördelar i att ha en samordnad upphandlande instans vad gäller mer komplexa system. I remissvaret pekas på behovet av att hitta nya affärsmodeller för att uppnå en högre operativ effekt till en lägre kostnad.

Statskontorets grundinställning är att Försvarsmaktens förutsättningar att styra och följa upp verksamheten bör vässas. Samtidigt gäller det att logistikförsörjningen sköts effektivt. Det betonas att samarbetet mellan myndigheterna måste fungera oavsett hur ansvaret fördelas.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *