Riksrevisionen
Riksrevisionen ombeds skärpa uppföljningen. Foto: Linus Hallgren.

Riksrevisionen får revisorsanmärkning

Riksrevisionen kritiseras för direktupphandlingar över tröskelvärdena. I granskningen efterlyses också strukturerad och regelbunden uppföljning av upphandlingar och inköp.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Det finns förbättringsmöjligheter när det kommer till Riksrevisionens upphandlingar. Enligt en färsk granskning, som genomförts av Transcendent Group på uppdrag av myndigheten, saknas strukturerad och regelbunden uppföljning av upphandlingar och inköp.

Risken med detta är, allt enligt konsultrapporten, att inköp sker i strid med interna och externa regelverk. Det kan i sin tur leda till förtroendeskada, upphandlingsskadeavgifter samt ej affärsmässiga inköp.

Det framkommer att uppföljningsproblematiken varit känd sedan år 2012, då en intern analys gjordes. Konsulternas stickprov visar däremot inte på några större systematiska brister.

Två tveksamma direktupphandlingar, varar en är kopplad till Dagens Nyheters granskning, under fjolåret seglar dock upp till ytan. I båda fallen har tröskelvärdet för direktupphandling överskridits, med cirka 80 000 respektive 180 000 kronor.

Två upphandlingar misstänks vara uppdelade för att understiga brytgränsen för direktupphandling. Vidare noteras en konferensanläggning som inhandlats utanför statligt ramavtal.

Avtalstroheten bedöms som god inom de fyra stickprovsområdena IT-konsulter, juridiska tjänster, kontorsmaterial och språkvårdskonsulter. Riksrevisionen tipsas om att stärka dokumentationen vid avrop från rangordnade avtal.

Just nu förbereder Riksrevisionen insatser för att granska effektiviteten i statliga myndigheters inköp av konsulttjänster.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *