Kenneth Egelrud
Kenneth Egelrud känner stor lättnad. Foto: Anna Hållams.

Prestigeförlust för Konkurrensverket

Alfa Quality Moving slipper betala 32,1 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket förlorar prestigemålet, som inleddes med en gryningsräd mot flyttfirman, i högsta instans.

Easyfairs period 1

Efter en oannonserad gryningsräd i februari 2013 stämde Konkurrensverket ett och ett halvt år senare tre flyttfirmor för otillåtet samarbete. Alfa Quality Moving krävdes på 32,1 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

– Företagens avtal har enligt vår uppfattning lett till att bolagens kunder på ett konstlat sätt mött ett starkt begränsat utbud vid utlandsflyttningar, sa Dan Sjöblom, dåvarande generaldirektör för Konkurrensverket, i samband med att ansökan lämnades in.

Patent- och marknadsöverdomstolen, som är högsta instans, friar nu Alfa. Domen kan inte ses annat än som ett svårt bakslag för Konkurrensverket. Kenneth Egelrud, vd för Alfa, ät däremot lättad:

– Myndighetens process mot oss har pågått i nästan fem år och har krävt enormt mycket energi av såväl företagsledning som personal.

Han anser att den linje Konkurrensverket förlorat med skulle ha hämmat konkurrensen än gynnat den.

– Vi är förvånade över att Konkurrensverket har drivit frågan så offensivt när myndigheten själv medger att det varit ett test av en strängare linje.

Övervakande myndighet hade inledningsvis ett bredare anslag i utredningen med även indikationer på anbudssamverkan vid offentliga upphandlingar. Den misstanken släpptes dock och man koncentrerade sin talan kring en konkurrensklausul.

När NFB år 2006 avyttrade sin utlandsflyttningsverksamhet till Alfa skrevs ett aktieöverlåtelseavtal. I det fanns en konkurrensklausul som förhindrade NFB att konkurrera på utrikes bohagsflyttningar under en period av fem år.

Enligt Kenneth Egelrud innebär domen ett förtydligande av regelverket kring köp och hur ett företag ska kunna skydda sin verksamhet.

– Detta är en mycket viktig fråga inte bara för oss, utan för att svenska företagare ska våga satsa för att utvecklas och vara konkurrenskraftiga också internationellt. Nu finns ett tydligt utslag som inte kan överklagas.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *