Nationella upphandlingsstrategin är klar

I morgon väntas regeringen officiellt besluta om en nationell upphandlingsstrategi. Vi kan avslöja de sju inriktningsmålen.

För två veckor sedan lovade civilminister Ardalan Shekarabi här på Inköpsrådet att regeringens nationella upphandlingsstrategi snart skulle vara klar. Nu står det klart att beslut kommer att fattas vid morgondagens regeringssammanträde.

Det är efter en lång process, påbörjad redan 2014, som regeringen nu är redo att presentera sin strategi för offentlig upphandling.

I regeringens promemoria beskrivs upphandlingsverktyget som underutnyttjat. Det slås fast att upphandlingar ska användas både för att stödja regeringens övergripande prioriteringar, sysselsättning, klimat och miljö, men också för att nå verksamhetsmål.

Till strategins sammanlagt sju inriktningsmål hör att främja innovationer och alternativa lösningar. Ardalan Shekarabi utvecklar:

– Det fanns en tid när samarbete mellan det offentliga och privata ledde fram till framgångsrika innovationer i vårt land. Det är dags att hitta tillbaka till den modellen som gjorde Sverige framgångsrikt.

Den goda affären och effektiva inköp står överst bland inriktningsmålen. Därefter kommer mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens, rättssäkerhet, miljömässig ansvarsfullhet samt ett socialt hållbart samhälle.

Strategin vänder sig till företrädare och medarbetare på statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter. Upphandlingsmyndigheten ges ansvar för information och uppföljning.

Tanken med nationella upphandlingsstrategin är, allt enligt regeringens promemoria, att underlätta och vara ett stöd. Så här på förhand framgår det inte tydligt om, och i så fall för vem, som strategin kommer att bli obligatorisk.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *