Ragnar Lindholm
Ragnar Lindholm erbjuder AI-stöd. Foto: Primona.

Upphandlare får artificiell intelligens

I Kommers får användarna snart hjälp av artificiell intelligens för att göra upphandlingsdokumenten bättre. Primonas Ragnar Lindholm beskriver den kommande extratjänsten som om en ”granskande kollega”.

Artificiell intelligens kommer från och med i vår att kunna hjälpa användare att formulera bättre upphandlingsdokument. Primona tar hjälp av Reuse Company som är specialist på naturlig språkbehandling, alltså en av hörnstenarna inom artificiell intelligens.

Även om AI-baserad språkbehandling inte är nytt i sig är en tillämpning direkt i upphandlingsverktyg en absolut nyhet. Ragnar Lindholm, marknadschef på Primona, konstaterar att vi hittills ägnat oss åt att effektivisera själva processen för upphandling medan själva kravhanteringen har begränsat sig till att hålla ordning på mallar och texter i bibliotek.

– Med detta samarbete ger vi oss nu in i själva formuleringen av kraven, specifikt vill vi ge stöd så att kraven på själva kontraktsföremålet blir tydliga och korrekta.

Lösningen bygger på många års forskning och utveckling. Reuse Company har kunder inom branscher som flyg, försvar, fordon och medicinteknik.

Christer Fröling, CEO för Reuse Scandinavia, förklarar att företagets kunder behöver processa en stor mängd skriven information:

– Att kunna tolka en text, få återkoppling på textens kvalitet avseende semantik och syntax är avgörande för att undvika missförstånd, feltolkning eller andra språkliga problem.

Kommers Artificiell Intelligens, KAI, kommer att erbjudas som en option i inköpsverktyget Kommers. Tekniken ska finnas på alla ställen där strukturerade textstycken används. Rent praktiskt handlar det enligt Ragnar Lindholm om en extra granskningsresurs:

– Tanken är att KAI ska uppfattas som en kollega som hjälper dig i formuleringen av exempelvis kravtexter och avtalsparagrafer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *