Kolla in löneläget här – nya siffror

Här är färsk lönestatisk för nio titlar kring offentlig upphandling. I formuläret nedan kan du se hur lönen varierar beroende på utbildning, erfarenhet och så vidare.

Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.         
Resultat
Resultatet bygger på uppgifter. Ju färre uppgifter, desto osäkrare blir resultatet

Månadslön
Genomsnitt: . Median:
Lägsta lön: . Högsta lön:

Percentiler*
10%: . 25%:
50%: . 75%:
90%:

*Anger högsta lön inom en viss procentuell del. Exempel: percentilen 25 procent anger den högsta lönen bland de 25 procent som tjänar minst.

Uppgifterna har samlats in av Inköpsrådet under perioden 7 oktober till 14 november 2017.

Med erfarenhet menas offentlig upphandling. Beställare är personer som gör avrop från befintliga ramavtal samt direktupphandlingar, inte annonserade upphandlingar.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till hej@inkopsradet.se.

Står det ”Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.” längre än fem sekunder? Ladda in sidan på nytt. Kvarstår problemet? Testa på din mobiltelefon eller på en annan dator (kanske har du en för gammal webbläsare).

Är du intresserad att få erbjudande om nytt jobb? Lägg in dina uppgifter i Inköpsrådets cv-databas och du blir kontaktad  när nya jobb som passar dig dyker upp. Vi lämnar bara ut dina uppgifter efter ditt godkännande. Anmäl dig här.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?