Eva Nordmark
Eva Nordmark uppskattar direktivförslaget. Foto: Jann Lipka.

Strid kring nytt EU-direktiv

EU Fackföreningsrörelsen applåderar EU-kommissionens reviderade förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet. Svenskt Näringsliv pekar på ökade svårigheter för utländska företag att sätta rätt lön för medarbetare som tillfälligt arbetar i Sverige.

Svenska fackföreningar är på det hela taget tillfreds med förslaget till ändringar av utstationeringsdirektivet som presenterats av EU-kommissionen. Direktivet, som antogs år 1996, reglerar villkoren för företags personal som tillfälligt sänds till ett annat EU-land för arbete under en begränsad tid.

– EU-kommissionen har hörsammat våra fackliga krav på likabehandling av arbetstagarna, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO som poängterar att lönebildning är och ska förbli en nationell angelägenhet som i Sverige sköts av parterna.

Det tidigare läckta förslagsutkastet, där det talades om lagstadgad minimilön, riskerade att underminera den svenska partsmodellen. Sedan bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ryckt ut har förslaget förändrats på en rad punkter.

Utgångspunkten är nu lika lön för lika arbete. Svenskt Näringsliv oroas dock för att direktivet skadar gränsöverskridande upphandlingar mellan länderna inom EU. Detta eftersom det bland annat blir mer komplicerat att lönesätta, i och med att hänsyn ska tas också till lokala överenskommelser:

– Det leder till att det blir helt omöjligt för utländska företag att kunna ta reda på och tillämpa, kommenterar Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå vid Svenskt Näringsliv.

Även om Eva Nordmark på det hela taget är nöjd lovar hon att TCO ska bidra till att utveckla förslaget under den fortsatta lagstiftningsprocessen:

– Det finns vissa delar av förslaget som kan förbättras och förtydligas.

Till de frågorna hör bland annat regler om tidsgränser för utstationerade arbetstagare.

Byggnads ordförande Johan Lindholm efterlyser mer analys innan han gör vågen:

– För det är i detaljerna som djävulen bor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *