Anna Clara Törnvall Wittgren
Anna Clara Törnvall Wittgren. Foto: Kammarkollegiet.

Ny chef för Statens inköpscentral

Anna Clara Törnvall Wittgren är nytillträdd chef för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Hon tilltalas av inköpscentralens breda verksamhet och stora kundyta.


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fått en ny chef efter Agneeta Anderson. Anna Clara Törnvall Wittgren är jurist i grunden och kommer närmast från Försvarets materielverk. Där arbetade hon som chef för verksamhetsområdet Marknad och inköp.

Inköpsrådet når henne efter bara några dagar på det nya jobbet:

– Det är ett viktigt och spännande uppdrag som Statens inköpscentral har med en bred verksamhet och kundyta, säger hon.

Statens inköpscentral har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdena kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Närmare 1 900 ramavtal finns tecknade inom drygt 40 olika områden. Under fjolåret avropades varor och tjänster för 13,6 miljarder kronor på Statens inköpscentrals ramavtal.

– Det gäller att omhänderta det på ett bra sätt och vara relevant, betonar Anna Clara Törnvall Wittgren.

Vad gör du just idag?

– Så här till en början fokuserar jag på att sätta mig in i verksamheten för att se vad jag kan bidra med framåt i tiden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *