Emma Breheim
Emma Breheim känner igen sig i strategin. Foto: Luleå kommun.

Upphandlingsstrategi utan draghjälp

Det kan ta tid innan den nationella upphandlingsstrategin slår igenom i kommuners, landstings och regioners inköpspolicies. Regeringen får ingen draghjälp av SKL.


Den nationella upphandlingsstrategin omfattar endast statliga myndigheter, alltså ungefär en tredjedel av det samlade upphandlingsvärdet enligt Doublechecks siffror. Detta till trots har strategin bemötts positivt av kommuner, landsting och regioner.

– Två av regeringens inriktningsmål i strategin ligger väl i linje med den inköpsstrategi som SOI tog fram för ett år sedan, säger SOI-ordföranden Emma Breheim som är stolt över att civilministern i Almedalen bekräftade att organisationens åsikter har haft stor påverkan på upphandlingsstrategin.

SOI rekommenderar att upphandlande myndigheter och enheter formulerar tydliga mål med sina inköp, exempelvis i en strategi. Därefter ska inköparna ges rätt förutsättningar såsom tillräckliga resurser baserat på de formulerade ambitionerna.

Hur agerar ni kring nationella strategin i din hemmakommun Luleå?

– Vi har ännu inte bestämt hur vi ska hantera strategin, men jag hoppas på att den kan ge oss och SOI:s medlemmar vind i seglen för att fortsätta utveckla inköpen i en mer strategisk riktning, säger Emma Breheim.

Att det kan ta lite tid att gå från ”strategi till verkstad” bekräftas också av Louise Strand, inköpsdirektör vid Region Skåne:

– Vi har varit aktiva i den dialog som har föregått den nationella strategin och analyserar nu innehållet inför regionens nya upphandlingspolicy.

Regeringen får däremot ingen draghjälp från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i arbetet med att göra strategin nationell.

– Det är mycket sällan som SKL rekommenderar kommuner och landsting att göra på ett visst sätt och det har inte heller tagits något beslut om att rekommendera den nationella upphandlingsstrategin, säger Eva Sveman, förbundsjurist vid SKL.

Hon konstaterar att kommuner, landsting och regioner har egna upphandlingspolicies som de följer. Innehållet i dessa varierar.

För vissa kommuner bjuder strategin inte på några större nyheter. Jenny Birkestad, COO i Solna stad, berättar att kommunens upphandlingar i mångt och mycket redan styrs och genomförs i enlighet med regeringens nya upphandlingsstrategi:

– Av strategins sju inriktningsmål har staden tydliga skrivningar om sex av dem i stadens policys och riktlinjer. I enlighet med styrdokumenten ställer vi krav som främjar anbud från små och medelstora företag, miljökrav och sociala och etiska krav där det är möjligt och lämpligt.

Kontrollen över stadens inköp är god och nu vidareutvecklas även stödsystemen.

– Det känns väldigt bra att vårt intensiva utvecklingsarbete de senaste fyra åren ligger så väl i linje med regeringens nyligen framtagna upphandlingsstrategi.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *