Alla inlägg av John Hane

John Hane

Om John Hane

Advokat och delägare på Foyen med spe­ci­ali­sering på offentlig upphandling och entreprenadrätt. Har medverkat som rådgivare inför, under och efter upphand­­lingar av bygg- och anlägg­nings­entre­prenader samt infra­struktur­projekt, varav flera med olika grader av samverkan/­partnering. Är också författare till den praktiska vägledningen Offentlig upphandling av byggentreprenader och en forskningsrapport för Konkurrens­verket (Entre­prenad­upphand­lingar – ökad innovation) samt regelbundet återkommande artiklar i fackpress. John drivs av att få mer fokus på affären och för långsiktigt hållbara lösningar i byggprocessen. Privat gillas skärgård och fjäll, Är gift och har två snart vuxna barn.

LOU korrumperar konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Kvalitet och långsiktighet offras för att nå lägsta pris. John Hane skriver om konsekvenserna av att köpa arkitekt- och ingenjörstjänster till lägsta pris.

Förhandling ger bättre konkurrens

John Hane

INKÖPSRÅDET Med de nya möjligheterna att förhandla i LOU kan oklarheter och brister i underlagen för byggentreprenader redas ut i förväg, innan kontraktet skrivs. Det ger betydligt bättre konkurrens och lägre kostnader än dagens ÄTA-arbeten, skriver John Hane.

Rangordning förstör konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Rangordningen i ramavtal för tekniska konsulter förstör branschen och beställarna är förlorarna. När LOU nu reformeras finns möjligheterna att avropa konsulter på ett bättre sätt. John Hane hoppas att upphandlarna tar den chansen.

Förhandling ger bättre konkurrens

John Hane

INKÖPSRÅDET Med de nya möjligheterna att förhandla i LOU kan oklarheter och brister i underlagen för byggentreprenader redas ut i förväg, innan kontraktet skrivs. Det ger betydligt bättre konkurrens och lägre kostnader än dagens ÄTA-arbeten, skriver John Hane.

”Byggbranschen drabbas hårt av LOU”

John Hane

INKÖPSRÅDET Överprövningar slår extra hårt mot byggbranschen med dess långa ledtider. Därför har det blivit viktigare med överprövningssäkra utvärderingar, snarare än affärsmässigt bra utvärderingar. Det kostar samhället stora summor, skriver John Hane.

Oklara direktiv för byggentreprenader

John Hane

INKÖPSRÅDET Är det någon skillnad mellan kompletterande byggentreprenad respektive så kallade ÄTA-arbeten i LOU och hur påverka de entreprenadkontrakten? John Hane reder ut begreppen.