Australienflagga
Australien öppnar för anbud. Foto: Per Eriksson.

Australien öppnar offentliga marknaden

Australien har anslutit sig till Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling. Det öppnar nya affärschanser för bland annat svenska företag.


Australiens offentliga upphandlingar uppgår till motsvarande cirka 715 miljarder kronor. Delar av den marknaden öppnas från och med nästa år för europeiska anbudsgivare.

Landet erbjuder tillgång till upphandlingar som görs av centralförvaltningen, till exempel ministerier. Däremot öppnas marknaden på regionalt och lokalt plan bara delvis.

Anledningen till att svenska företag får ökade möjligheter att delta i offentlig upphandling i Australien är att landet sedan den 17 oktober är ny part till WTO-avtalet Government Procurement Agreement (GPA). All försäljning till offentliga myndigheter som omfattas av Australiens åtagande.

Redan innan Australien kom till omfattade WTO:s avtal om offentlig upphandling sammanlagt cirka 16 biljoner kronor. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens. Det omfattar varor och vissa tjänster, inklusive byggentreprenader.

Vidare ska transparenta processer motverka korruption, säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel.

Sammanlagt har WTO-avtalet nu 20 parter. Sverige är med genom EU, vars 28 medlemsländer räknas som en part. Ytterligare nio länder förhandlar för närvarande om att ansluta sig, bland annat Kina, Ryssland och Storbritannien.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *