Så många upphandlare finns det

Statistiska centralbyrån har tagit reda på hur många upphandlare och inköpare som finns i Sverige. Det är färre än du tror.

Statistiska centralbyrån har räknat ut hur många upphandlare och inköpare det finns i Sverige och kommit fram till siffran 17 908 personer. Det stora flertalet arbetar i privata företag.  Tittar man bara på kommun, landsting stat samt dess bolag stannar siffran på 3 053 upphandlare och inköpare. Jämfört med föregående år har antalet ökat med 90 personer eller lite drygt tre procent, om man får tro Statistiska centralbyrån.

I tabellen nedan visas antalet upphandlare och inköpare i olika delar av offentlig sektor. Antalet har ökat i kommunerna, men minskat i statliga myndigheter och statliga ägda företag.

2015 2014
Statlig förvaltning 845 850
Statligt ägda företag och organisationer 426 472
Statliga affärsverk 18 14
Kommuner 836 773
Landsting och regioner 649 622
Kommunalt ägda och landstingsägda företag 274 230
Övriga offentliga institutioner 5 2
Summa 3  053 2 963

Statistiska centralbyrån gör varje år en kartläggning av vilka yrken som människor arbetar med i Sverige. Sedan 2014 ingår även upphandlare och inköpare bland de yrkesgrupper som kartläggs.

Statistiken ger ingen exakt bild av antalet upphandlare som följer upphandlingslagarna LOU, LUF eller LUFS. Det finns även privata företag som måste följa upphandlingslagarna, till exempel energibolag. Det finns gott om upphandlingskonsulter i privata företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor. Å andra sidan finns det även statliga bolag som inte anser sig behöva följa LOU.

Här finns mer information om SCB:s yrkesregister.

Colligio diplomerad
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *