Så många upphandlare finns det

Statistiska centralbyrån har tagit reda på hur många upphandlare och inköpare som finns i Sverige. Det är färre än du tror.

Statistiska centralbyrån har räknat ut hur många upphandlare och inköpare det finns i Sverige och kommit fram till siffran 18 517 personer. Det stora flertalet, närmare bestämt 14 878 personer, arbetar i privata företag.  Tittar man bara på kommun, landsting stat samt dess bolag stannar siffran på 3 089 upphandlare och inköpare. Jämfört med föregående år har antalet ökat med 36 personer eller lite drygt en procent, om man får tro Statistiska centralbyrån.

I tabellen nedan visas antalet upphandlare och inköpare i olika delar av offentlig sektor. Antalet har ökat i kommunerna och statlig förvaltning, men minskat de offentligt ägda bolagen.

2016 2015 2014
Statlig förvaltning 889 845 850
Statligt ägda företag och organisationer 377 426 472
Statliga affärsverk 20 18 14
Kommuner 888 836 773
Landsting och regioner 647 649 622
Kommunalt ägda och landstingsägda företag 266 274 230
Övriga offentliga institutioner 2 5 2
Summa 3 089 3  053 2 963

Statistiska centralbyrån gör varje år en kartläggning av vilka yrken som människor arbetar med i Sverige. Sedan 2014 ingår även upphandlare och inköpare bland de yrkesgrupper som kartläggs.

Statistiken ger ingen exakt bild av antalet upphandlare som följer upphandlingslagarna LOU, LUF eller LUFS. Det finns även privata företag som måste följa upphandlingslagarna, till exempel energibolag. Det finns gott om upphandlingskonsulter i privata företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor. Å andra sidan finns det även statliga bolag som inte anser sig behöva följa LOU.

Här finns mer information om SCB:s yrkesregister.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Så många upphandlare finns det

  1. Den siffra som kanske sticker ut mest är antalet upphandlare i den kommunala sektorn jämfört med staten. Här kan man ha i åtanke den förstnämnda sektorns helt dominerande ställning på upphandlingsområdet utifrån antalet upphandlande myndigheter och enheter och värdemässiga andel av det totala upphandlingsvärdet i Sverige. En del kan möjligen förklaras med det stora inslaget ramavtal i kommunal sektor trots att även dessa avtal förutsätter hög upphandlings- och avtalskompetens såväl vid upphandlingen som vid senare avrop. Slutsatsen måste bli att Konkurrensverket även fortsättningsvis blir fullt sysselsatta med att beivra bl.a. otillåtna direktupphandlingar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *