Rätt titel för inköpsjobbet

Är du inköpare eller upphandlare? Strategisk upphandlare eller kanske en operativ inköpare? Det råder förvirring kring titlarna inom inköpsskrået.


Kärt barn har många namn. Det gäller dem som jobbar med inköp och upphandling där det råder begreppsförvirring kring titlar. Vissa kallar sig för upphandlare, medan andra kallar sig för inköpare. Ibland gör de exakt samma sak: olika titlar men samma arbetsuppgifter. Vissa arbetsplatser har både inköpare och upphandlare, som då förstås har olika arbetsuppgifter. I det fallet sysslar upphandlarna med att handla upp avtal som sedan inköparna gör beställningar från. De som gör beställningarna kan ibland kallas för avropare.

Här finns det en löneskillnad. Upphandlare (som gör upphandlingar) tjänar i genomsnitt 3 700 kronor mer än inköpare (som gör beställningar). I vissa löneenkäter klumpas inköpare och upphandlare samman i en och samma grupp, vilket ger ett missvisande resultat. För att särskilja dem har Inköpsrådet valt att kalla dem som gör upphandlingar för upphandlare och dem som gör beställningar på färdiga avtal för beställare.

En av orsakerna till att titlarna glider samman är en ny syn på upphandling och inköp. Upphandling ses som en liten del av hela inköpsprocessen. Avdelningen döps då till inköpsavdelningen, för att visa att den sysslar med mer än bara själva upphandlingen. De som arbetar på inköpsavdelningen kallar sig då inköpare och inte upphandlare.

Titeln strategisk upphandlare förekommer också. Den kommer från inköpsteorin där begreppen operativt inköp, taktiskt inköp och strategiskt inköp används. Operativt inköp är köp från befintliga avtal (som görs av dem Inköpsrådet kallar beställare) och taktiskt inköp är upphandlingar av avtal (som görs av upphandlare). Strategiskt inköp är den högsta nivån där man tar ett helhetsgrepp på ett visst produkt- eller tjänsteområde. Här har man full koll på leverantörsmarknaden och den tekniska utvecklingen inom området och kan om det behövs också införa nya arbetssätt i den egna organisationen.

Titeln strategisk upphandlare eller inköpare används i praktiken ofta för att beskriva en mer erfaren upphandlare, tillägget strategisk betyder här snarast senior. Det är inte säkert att den strategiska upphandlaren arbetar på det specialiserade sättet. På Inköpsrådet använder vi titeln kategoriansvarig för dem som arbetar på den strategiska inköpsnivån. De seniora upphandlarna särskiljer vi inte i lönestatistiken på annat sätt än att det går att selektera medellöner baserat på antal års erfarenhet av inköp och upphandling.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

6 reaktioner på ”Rätt titel för inköpsjobbet

 1. Där jag arbetar så gör inköpare konkurrensutsättning på ramavtal och direktupphandlingar över 100tkr. Det är lite mer än att bara göra beställningar då vi gör miniupphandlingar och skriver avtal. Beställare känns som fel titel för inköpare.

  1. Jag håller med dig: Beställare kan vara vem som helst som använder e-handelssystemet på en avdelning. Det blir missvisande. Det finns Upphandlare, Inköpare och Beställare idag när vi har e-handel.

   Det är ju många inom privat sektor som gör beställningar och konkurrensutsättningar på befintliga avtal på en operativ inköpsavdelning. De kan också ansvara för logistikupplägg och leveransplaner för att takta fram material i ett flöde som passar kunden i andra änden eller den egna produktionen. Jag började min karriär som inköpare inom dessa områden.

   Säkert ser det liknande ut på flera ställen i det offentliga – det hoppas jag iaf.

  2. Hej Inköpare,

   du har definitivt en poäng. Beställare blir ingen riktigt bra beskrivning på din yrkesroll. Avropare känns inte heller perfekt i mina öron. Har inget riktigt bra alternativ.

   Hälsningar
   Bosse/. (som har skrivit texten)

 2. Tänk att detta med operativ, taktisk och strategisk inte är något som chefer känner till?! Eller så vet de men ”känner” att deras avdelning får ett bättre anseende om de ivrigt hävdar att just deras personal arbetar med strategiska frågor. När jag har sökt jobb har jag sagt att jag är en erfaren taktiker som i vissa frågor arbetar med strategiska frågor. Man ifrågasätter då min kompetens och erfarenhet. Då för jag över frågan på sakområdet varpå jag anses vara strategisk snarare än taktiskt – men suck tänk fel då och fortsätt leva i illusionen om att alla har rätt att vara strateger (eller för den delen projektledare).

 3. För min del så blir det ju upphandlare i offentlig sektor och inköpare i privat, de två är dock på samma ”nivå” för mig frånsett att arbetssättet skiljer sig en del.

  Vad gäller taktisk och strategisk så stämmer det som skrivs i texten ganska väl tycker jag och det är sällan man ser en taktisk inköpare söks utan ofta inköpare alt. strategisk.

  Jag själv har titeln strategisk men det jag gör ligger nog i mellanlandet mellan taktisk och strategisk om än att jag inte har så många tjänsteår att det är något seniort med mig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *